navigacija Naslovnica Premium
Ervina Dabižinović
Ervina Dabižinović

Diplomirala (1986) na Filozofskom fakultetu u Sarajevu: Odsjek za psihologiju; odbranila master tezu (2012) na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Doktorantkinja na rodnim studijama ACIMSI, Univerzitet Novi Sad.

Od autora