navigacija Naslovnica Premium
Paula Petričević
Paula Petričević

Diplomirala filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, završava magistarske studije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

Članica je Anime – Centra za žensko i mirovno obrazovanje i predavačica na Ženskim studijama u organizaciji ovog centra. 

Objavila je više tekstova koji se bave rodnom problematikom i medijskom reprezentacijom žena u domaćoj i međunarodnoj periodici i zbornicima. 

Predaje filozofiju u ŠOSMO "Vida Matjan" u Kotoru.

Voli da bude blizu mora i oblikuje u glini.

Od autora