Odbrana Nikšića i posljednji dani

Foto: 'Stevo Vasiljević'