Našao mir i sam napravio jedan od najvećih ribnjaka u Crnoj Gori

Foto: 'Jadranka Ćetković'