navigacija Naslovnica Premium

Marketing

MARKETING
T: 382 (0)20 404 611
E: marketing@vijesti.me

DIREKTOR MARKETINGA

Branka Pavlović
T: +382 (0)20 404 622
M: +382 (0)67 000 225
E: branka.pavlovic@vijesti.me

MENADŽERI

Sanja Bracanović
T: +382 (0)20 404 652
M: +382 (0)67 000 220
E: sanja.bracanovic@vijesti.me

Slađana Ivanović
T: +382 (0)20 404 609
M: +382 (0)67 000 225
E: sladjana.ivanovic@vijesti.me

Milena Stanišić
T: 382 (0)20 404 652
M: +382 (0)67 202 943
E: milena.stanisic@vijesti.me

Oglasno
T : +382 (0)20 404 604
M: +382 (0)67 247 242
E: oglasno@vijesti.me
E: citulje@vijesti.me

PRODAJA

Stanka Radulović
T: +382 20 404 610
M: +382 69 014 577
E: stanka.radulovic@vijesti.me