navigacija Naslovnica Premium

Forum

- 17.12.2014

Nema više

Vlada CG je utvrdila Predlog zakona o prestanku Zakona o finansiranju Omladinskog savjeta CG. Vlada je konstatovala da je on u skladu sa konceptom NVO, uspostavljenim Zakonom, pa se Savjet više neće finansirati iz budžeta, već kao ostale NVO.