Najveće vojne vježbe u istoriji Rusije; NATO: Proba za sukob velikih razmjera