Rusija: Na komemoraciji i sahrani pilota oko 30.000 ljudi