Uragan Marija pogodio Portoriko: Uništio sve što mu se našlo na putu