Drevna utvrda iznad Dinoše: Otkriće o kome se ćutalo tri decenije

Foto: 'Slobodan Čukić'