navigacija Naslovnica Premium

KONAČNI IZVJEŠTAJ

1.8.2014 15:30

DRI: Gomila nepravilnosti u finansijama Generalnog sekretarijata Vlade

Finansijski izvještaji Generalnog sekretarijata za prošlu godinu ne daju u potpunosti istinit i objektivan prikaz iskazanih primitaka i izdataka

DRI: Gomila nepravilnosti u finansijama Generalnog sekretarijata Vlade
Foto: Savo Prelević Autor: Mina business

Državna revizorska institucija (DRI) je na bazi sprovedene revizije i utvrđenog činjeničnog stanja dala uslovno mišljenje na finansijski izvještaj i pravilnost poslovanja Generalnog sekretarijata Vlade u prošloj godini.

Nadležni Kolegijum DRI, kojim je rukovodio senator Branislav Radulović, konstatovao je da finansijski izvještaji Generalnog sekretarijata za prošlu godinu ne daju u potpunosti istinit i objektivan prikaz iskazanih primitaka i izdataka u skladu sa prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja.

„U Izvještaju o neizmirenim obavezama ne postoji odgovarajuća evidencija na osnovu koje bi se državni revizor mogao uvjeriti u kojoj mjeri obaveze iskazane u Izvještaju odgovaraju stvarnim obavezama subjekta revizije, a aktivnosti, transakcije i informacije koje su prikazane u finansijskim izvještajima za prošlu godinu, nijesu bile u svim materijalno značajnim aspektima u skladu sa važećim propisima“, navedeno je u konačnom Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Generalnog sekretarijata Vlade za prošlu godinu.

Utvrđena su materijalno značajna odstupanja i neusklađenosti poslovanja u odnosu na Zakon o budžetu za prošlu godinu, Pravilnik o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžete države, vanbudžetskih fondova i opština, Uputstvo o radu Državnog trezora, zakone o obaveznim doprinosima za socijalno osiguranje, o državnoj imovini i o javnim nabavkama.

Shodno tome, nadležni kolegijum dao je osam preporuka.

Sekretarijat je u Izvještaju o neizmirenim obavezama za 2012. godinu prikazao neizmirene obaveze od oko 234 hiljade, dok je za prošlu taj iznos 103,74 hiljade
U preporukama revizori podsjećaju da je subjekat revizije dužan da finansijske izvještaje sastavlja u skladu sa Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžete države, vanbudžetskih fondova i opština i Pravilnikom o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave.

Preporučeno je da Generalni sekretarijat evidentira obaveze na kontima klase 2 koji se odnosi na obaveze i da Ministarstvo finansija obezbijedi efikasnu primjenu procedure koju sprovodi službenik za kontrolu zahtjeva za plaćanje, koji u skladu sa tačkom 45 Uputstva o radu državnog trezora, prije nego potvrdi ispravnost zahtjeva za plaćanje, treba da utvrdi da je zahtjev za plaćanje pravilno popunjen, odnosno odobren i ovjeren od ovlašćenih službenika za finansije potrošačke jedinice.

»S obzirom na to da je u Izvještaju o novčanim tokovima III za prošlu godinu, na računu 463 - otplata dugova, prikazan planirani iznos od jednog eura i izvršeni iznos od oko 10,83 hiljade, kao i činjenicu da subjekat revizije ne vodi evidenciju obaveza na kontima klase 2, državni revizor nije mogao da se uvjeri u stanje neizmirenih obaveza prikazano u Izvještaju o neizmirenim obavezama«, naveli su revizori.

Sekretarijat je u Izvještaju o neizmirenim obavezama za 2012. godinu prikazao neizmirene obaveze od oko 234 hiljade, dok je za prošlu taj iznos 103,74 hiljade eura.

»Sredstva za neizmirene obaveze iz 2012. godine trebalo je planirati i isplaćivati sa pozicije 4630 – obaveze iz predhodnog perioda, a one su isplaćivane iz tekućeg budžeta opredijeljenog za prošlu godinu«, utvrdili su državni revizori.

Generalni sekretarijat je u Izvještaju o načinu utroška sredstava tekuće budžetske rezerve iskazao izvršenje od 87,2 hiljade eura i to na računu 4199 – ostalo.

Sporno još 15.000 eura

Tokom prošle godine urađeno je i preusmjeravanje od 15.000 eura sa Sekretarijata na tekuću budžetsku rezervu. Uvidom u dokumentaciju koja se odnosi na potrošnju sredstava tekuće budžetske rezerve, utvrđeno je da je trošeno na osnovu zaključaka Vlade.

Tako je zaključkom Vlade od 17. juna prošle godine opredjeljeno oko 19,14 hiljada eura za iznajmljivanje avona, a zaključkom od 12. septembra iste godine opredijeljeno je 18 hiljada za implementaciju Sporazuma o saradnji između Bečkog ekonomskog foruma i Vlade Crne Gore.

Zaključkom Vlade od 26. septembra prošle godine, opredjeljeno je 50 hiljada eura za održavanje Kongresa Evropskog pokreta i civilnih društava jugoistočne Evrope. Navedeni iznos uplaćen je nevladine organizacije Evropski pokret Crne Gore za potrebe organizovanja kongresa.

Potrebno je, kako su preporučili, da Generalni sekretarijat, prilikom obračuna i isplate svih ličnih primanja obezbijedi dosljednu primjenu zakona o porezu nadohodak fizičkih lica i o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Preporuka je i da subjekat revizije u narednom periodu poveća fiskalnu disciplinu i obavlja plaćanja koja korespondiraju sa budžetom iskazanim namjenama.

Poštovati Pravilnik

»Subjekat revizije je obavezan da budžetska sredstva realizuje u skladu sa godišnjim zakonom o budžetu i da izdatke evidentira u skladu sa Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžete države, vanbudžetskih korisnika i opština«, naveli su revizori.

Kontrolom izdataka utvrđeno je da je budžetom za ovu godinu za gorivo bilo odobreno 180 hiljada eura.

Zaključkom Vlade na ovu poziciju je sa potrošačke jedinice Fond penzijskog i invalidskog osiguranja preusmjereno 6.000 eura za finansiranja troškova avio servisa Vlade.

Tim preusmjerenjem ova pozicija je uvećana 35 odsto. Izvršenje izdatka na ovoj poziciji iznosi 242,52 hiljade eura.

Revizijom je utvrđeno da se izdaci ove pozicije odnose na utrošak goriva za službene automobile Generalnog sekretarijata i vazduhoplov kojim raspolaže Avio servis Sekretarijata. Na gorivo za službene automobile odnosi se oko 9,8 hiljada eura, a na avione oko 182,48 hiljada eura.

Revizijom je, na osnovu obrađenog uzorka, utvrđeno da je oko 70,5 hiljad eura odobrenih za tekuće održavanje opreme utrošeno za namjene koje nijesu odobrene Zakonom o budžetu. Od toga se na troškove iznajmljivanja aviona odnosi oko 46,7 hiljada eura , gorivo za avione deest hiljada, osiguranje 10,59 hiljada, kancelarijski namještaj 1,8 hiljada i usluge fotografisanja i video usluge 1,39 hiljada eura.

Generalni sekretarijat je obavezan da osigura punu primjenu Zakona o javnim nabavkama u cilju zakonitog trošenja budžetskih sredstava kako bi proces nabavki bio transparentan i ekonomičan
Potrebno je, kako su naveli revizori, da subjekt revizije, u skladu sa propisima koji se odnose na korišćenje državne imovine, formira analitičku knjigu osnovnih sredstava u kojoj će se evidentirati sva stalna sredstva sa potrebnim podacima i da obezbijedi evidencije obaveza i potraživanja, kao i da sve analitičke evidencije usaglašava sa evidencijom glavne knjige.

Subjekat revizije treba da u skladu sa Zakonom o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru i Uputstvom o radu državnog trezora preduzme aktivnosti na uspostavljanju i razvijanju internih kontrola i na taj način obezbijedi usklađenost finansijskog poslovanja sa propisima.

Preporučuje se da Odjeljenje za unutrašnju reviziju Ministarstva finansija, u skladu sa zaključenim sporazumom, spovodi unutrašnju reviziju kod Generalnog sekretarijata i izvještava o rezultatima revizije sa nalazima i preporukama za unaprijeđenje poslovanja, kao i da priprema godišnji izvještaj o radu unutrašnje revizije i procjenu adekvatnosti i efektivnosti sistema finansijskog upravljanja i kontrola kako bi se obezbijedila puna primjena propisa kojima je regulisano poslovanje budžetskih korisnika.

Obezbijediti primjenu Zakona o javnim nabavkama

Generalni sekretarijat je obavezan da osigura punu primjenu Zakona o javnim nabavkama u cilju zakonitog trošenja budžetskih sredstava kako bi proces nabavki bio transparentan i ekonomičan.

»Sekretarijat treba da preduzme aktivnosti kojima će unaprijediti sopstveni sistem javnih nabavki, što između ostalog podrazumijeva donošenje pisanih procedura i smjernica kojima će dodatno biti definisani poslovi i zadaci zaposlenih na poslovima javnih nabavki, u skladu sa Zakonom o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola«, preporučuju državni revizori.

Obim i karakter utvrđenih nepravilnosti i nedostataka kod subjekta revizije nalažu da Generalni sekretarijat u roku od šest mjeseci izvijesti DRI o preduzetim radnjama po izrađenim i dostavljenim preporukama i sa sadržajem konačnog Izvještaja DRI o reviziji upozna Ministarstvo finansija.

Ocijeni:

1 2 3 4 5

0 (0 glasova)

Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu i "Vijesti online" se ne mogu smatrati odgovornim za napisano.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama. Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite Ombudsmanu.

Nije dozvoljeno postavljanje eksternih URL-ova u komentarima!

Ako imate neke primjedbe, sugestije ili komentare vezane za novi izgled i funkcionalnosti portala Vijesti, možete pisati na redizajn@vijesti.me.

Ako imate neke primjedbe, sugestije ili komentare vezane za PREMIUM sadržaj možete pisati na premium@vijesti.me.

Izdvojeni komentari Komentara: 1

  • RaST 4 godine i 3 mjeseca
    *** ma nije moguće..
    • 0
    • 0