navigacija Naslovnica Premium

SPROVOĐENJE JAVNOG OGLAŠAVANJA

1.12.2014 15:19

DRI: Opština Mojkovac da da imenuje starješine organa lokalne uprave u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi

"Pored evidencije iskazane u Glavnoj knjizi trezora, revizijom su obuhvaćeni dodatni podaci koji se nalaze u evidenciji Ministarstva finansija čime je obezbijeđen adekvatan obim i kvalitet informacija o svim relevantnim i materijalno značajnim segmentima vezanim za trošenje budžetskih sredstava", navedeno je u Konačnom izvještaju o reviziji Završnog računa Opštine Mojkovac za prošlu godinu

DRI: Opština Mojkovac da da imenuje starješine organa lokalne uprave u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi Opština Mojkovac
Foto: Savo Prelević Autor: MINA business

Državna revizorska institucija (DRI) dala je, na osnovu finansijske i revizije usklađenosti, pozitivno i uslovno mišljenje na Završni račun budžeta Opštine Mojkovac za prošlu godinu. 

Nadležni Kolegijum, u sastavu Dragiša Peši i Nikola Kovačević, dao je, na osnovu finansijske revizije, pozitivno mišljenje na Završni račun budžeta Opštine Mojkovac ocjenjujući da u najvećem dijelu daje istinit i objektivan prikaz primitaka i izdataka i da su transakcije evidentirane na osnovu vjerodostojne dokumentacije u vremenu realizacije. 

Revizijom je utvrđeno da je Završni račun budžeta Opštine Mojkovac za prošlu godinu urađen u skladu sa podacima iz Glavne knjige trezora i da su u najvećoj mjeri potvrđeni iznosi iskazani u Završnom računu. 

"Pored evidencije iskazane u Glavnoj knjizi trezora, revizijom su obuhvaćeni dodatni podaci koji se nalaze u evidenciji Ministarstva finansija čime je obezbijeđen adekvatan obim i kvalitet informacija o svim relevantnim i materijalno značajnim segmentima vezanim za trošenje budžetskih sredstava", navedeno je u Konačnom izvještaju o reviziji Završnog računa Opštine Mojkovac za prošlu godinu. 

Revizijom usklađenosti Završnog računa budžeta Opštine Mojkovac za prošlu godinu, utvrđena su odstupanja od primjene zakonskih i podzakonskih propisa. Odstupanja se odnose na nedostatke u planiranju budžeta, sistemu funkcionisanja unutrašnjih kontrola, prikupljanju pojedinih javnih prihoda, evidentiranju neizmirenih obaveza, nedosljednu primjenu zakonskih i podzakonskih propisa u pojedinim slučajevima, kao i nenamjensku potrošnju na pojedinim budžetskim pozicijama. 

Iz DRI su Opštini Mojkovac preporučili da u skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, prije usvajanja Odluke o budžetu pribavi mišljenje Ministarstva finansija i da ga uz predlog Odluke o budžetu dostavi Skupštini Opštine radi razmatranja i usvajanja. 

"Opština Mojkovac treba pravilno da iskaže početno i završno stanje konsolidovanog računa trezora. Opština Mojkovac treba da blagovremeno usklađuje interna akta u skladu sa rokovima određenim zakonom", navedeno je u preporukama DRI. 

Preporučeno je i da Opština u javnom sektoru organizuje posebnu organizacionu jedinicu za unutrašnju reviziju ili zaključi sporazum o obavljanju poslova unutrašnje revizije sa jedinicom unutrašnje revizije drugog subjekta, uz prethodnu saglasnost Ministarstva finansija. 

Opština Mojkovac treba da imenuje starješine organa lokalne uprave u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi kojim je određeno da se starješine organa postavljaju putem javnog konkursa na period od četiri godine. 

"Opština Mojkovac treba da državne službenike i namještenike zapošljava u skladu sa odredbama Zakona o državnim službenicima i namještenicima, posebno u pogledu sprovođenja javnog oglašavanja i odabira kandidata koji ispunjavaju predviđene opšte i posebne uslove", preporučili su državni revizori. 

Opština, kako su dodali, treba da dopuni interna pravila i procedure i utvrdi limite za potrošnju goriva, telefona, reprezentacije. 

Ministarstvu finansija dostavljati kvartalne izvještaje

Revizori Opštini preporučuju i da u skladu sa Zakonom o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru dostavlja Ministarstvu finansija kvartalne izvještaje o sprovođenju planiranih aktivnosti u uspostavljanju i razvoju Sistema finansijskog upravljanja i kontrola. 

Revizijom je utvrđeno da je oko 73,96 hiljada eura preostalih iz prethodne godine preneseno u korist budžeta za prošlu godinu i predstavljaju zbir početnih stanja na poslovnim računima banaka na dan 1. januar prošle godine. 

Revizijom je utvrđeno da u stanje depozita na početku godine nije uključena oko 1,1 hiljada eura tako da je pravo stanje depozita na početku prošle godine iznosilo oko 75 hiljada eura. 

Stanje depozita na 31. decembar prošle godine iskazano je u iznosu od oko 47,16 hiljada eura. 

Revizijom je utvrđeno da u stanje depozita nije uključeno oko 7,12 hiljada eura, tako da je pravo stanje depozita na kraju prošle godine iznosilo 54,28 hiljada eura. 

Revizori su preporučili Opštini Mojkovac da postupke prinudne naplate iz novčanih potraživanja poreskog obveznika obavlja na način i po postupku propisanim zakonom o izvršenju i obezbjeđenju. 

"Opština Mojkovac treba da sve račune i podračune koji su otvoreni za potrebe Opštine, u skladu sa članom 66 Zakona o finansiranju lokalne samouprave, uključi u konsolidovani račun, a sredstva na navedenim računima u Odluci o završnom računu iskaže kao stanje depozita na početku i na kraju godine", navedeno je u preporukama. 

Dosljedno sprovodi postupke zapošljavanja u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima

Opština, kako se dodaje, treba da angažovanje po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima primjenjuje u vremenskim okvirima i u zakonom utvrđenim slučajevima i obezbijedi poštovanje utvrđene politike zapošljavanja. 

Preporučeno je i da Opština obezbijedi da sva rješenja kojima se rješava o pravima zaposlenih sadrže pravni osnov, kao i da u obrazloženju navede razloge za određenu isplatu. 

Prilikom isplate naknade po osnovu Ugovora o djelu, treba obračunati i isplatiti pripadajuće poreze i doprinose u zavisnosti od toga da li je angažovano već u radnom odnosu ili nije. 

"Opština Mojkovac treba da za poslove koji spadaju u nadležnost opštine i koji su definisani pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta organa lokalne uprave, dosljedno sprovodi postupke zapošljavanja u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima kojima je definisana procedura popune radnih mjesta u državnim organima", jedna je od preporuka DRI. 

Revizori poručuju da Opština u skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave uzima dugoročne zajmove i daje garancije samo za svrhu finansiranja kapitalnih investicionih rashoda ili radi kupovine kapitalnih sredstava u skladu sa odobrenim višegodišnjim investicionim planom. 

Opština treba da preduzme aktivnosti kojima će uspostaviti kontrolu nad javnim ustanovama i institucijama tako da usklade obračunsku vrijednost koeficijenta na nivou Opštine, propiše obavezu izvještavanja o utrošenim sredstvima dobijenim iz budžeta Opštine i obavi namjensku kontrolu prenesenih sredstava. 

Revizijom je utvrđeno da je Opština Mojkovac po osnovu otplate kredita (glavnica i kamata) prema Crnogorskoj komercijalnoj, Prvoj i Atlas banci i po osnovu lizinga prema S Lizingu isplatila ukupno 104,93 hiljade EUR. 

Plaćanja po osnovu otplate kamata na kredite i lizing trebalo je evidentirati na računu 416 - rashodi za kamate. 

Revizijom je utvrđeno da je Opština Mojkovac u Izvještaju o budžetskom zaduženju prikazala obaveze po osnovu zaduženja po kreditima i stanje obaveza na dan 31.decembra prošle godine, a nije prikazala garanciju od osam hiljada eura. 

Opština ne popunjava zapisnik o javnom otvaranju ponuda

Opština je, od 19 planiranih postupaka javnih nabavki ukupno procijenjene vrijednosti od 284,5 hiljada eura, realizovala pet, čija je ukupna vrijednost 65,4 hiljade eura što čini izvršenje od 23 odsto u odnosu na plan. 

Uvidom u dokumentaciju sprovedenih postupaka šoping metodom, utvrđeno je da Opština ne popunjava zapisnik o javnom otvaranju ponuda, kao ni zapisnik o pregledu ocjeni i vrednovanju ponuda, čija je forma i sadržaj propisana Pravilnikom o obrascima u postupku javnih nabavki već koristi svoj obrazac zapisnika o otvaranju i izboru najpovoljnije ponude za nabavku male vrijednosti koji, kako su konstatovali revizori, ne sadrži osnovne podatke definisane zakonom. 

"Kod sprovođenja šopinga, uglavnom se nije postupalo u skladu sa članom 16 Zakona kojim je propisano da službenik za javne nabavke i gradonačelnika potpišu izjavu o nezavisnosti – o nepostojanju sukoba interesa naručioca", naveli su revizori. 

U obrascu C koji sadrži podatke o dodijeljenim javnim nabavkama primjenom neposrednog sporazuma evidentirane su nabavke od 48,6 hiljada eura, dok ukupno izvršeni budžet za javne nabavke za prošlu godinu iznosi oko 114 hiljada. 

Zakonom o javnim nabavkama, član 30, propisano je da ukupna vrijednost javnih nabavki primjenom neposrednog sporazuma ne može da prelazi deset odsto izvršenog budžeta za javne nabavke u prethodnoj godini, ukoliko budžet za javne nabavke iznosi do 200 hiljada eura. 

Revizijom je utvrđeno da ukupno izvršeni godišnji budžet za javne nabavke za prošlu godinu putem neposrednog sporazuma iznosi 42,63 odsto. 

»Opština Mojkovac treba da plan javnih nabavki zasniva na procjeni stvarnih potreba, kako bi se izbjegla značajna odstupanja izmedju planiranih i realizovanih javnih nabavki. Opština Mojkovac treba da prilikom nabavke robe, radova i usluga, obezbijedi dosljednu primjenu Zakona o javnim nabavkama, Pravilnika o obrascima u postupku javnih nabavki, kao i da nabavke neposrednim sporazumom svede na minimum«, poručili su državni revizori. 

Nadležni Kolegijum DRI utvrdio je da obim nepravilnosti i nedostataka kod subjekta revizije nalaže da Opština Mojkovac u roku od šest mjeseci izvijesti Državnu revizorsku instituciju o preduzetim radnjama na osnovu preporuka državnih revizora.

Ocijeni:

1 2 3 4 5

0 (0 glasova)

Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu i "Vijesti online" se ne mogu smatrati odgovornim za napisano.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama. Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite Ombudsmanu.

Nije dozvoljeno postavljanje eksternih URL-ova u komentarima!

Ako imate neke primjedbe, sugestije ili komentare vezane za novi izgled i funkcionalnosti portala Vijesti, možete pisati na redizajn@vijesti.me.

Ako imate neke primjedbe, sugestije ili komentare vezane za PREMIUM sadržaj možete pisati na premium@vijesti.me.