Ima li kraja propadanju škole u Srbini?

Foto: 'Slavica Kosić'