Korpa samo za disanje i spavanje

Foto: 'Boris Pejović'