• Piše: Jelena Jovanović
  • Objavljeno: 19.11.2012 u 16:37
  • 3373 prikaza
  • 9 komentara

ČETVRTI STEPEN

Na čelu ustanove s diplomom srednje škole

Na ponovljenom konkursu za direktora danilovgradske Direkcije za saobraćaj opet izabran Dragan Antović

Na ponovljenom konkursu za izbor direktora danilovgradske Direkcije za saobraćaj ponovo je izabran Dragan Antović, koji se godinama nalazi na čelnom mjestu te ustanove.

Prašina u vezi sa izborom direktora digla se prije nekoliko mjeseci kada je oglas poništen zbog netransparentnosti.

Konkurs, kojim je tada oglašeno slobodno radno mjesto, objavljen je 30. jula.

Poslodavac je, kako je tada “Vijestima” rečeno u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore, tražio da se ono oglasi samo na oglasnoj tabli ZZZCG i da traje jedan dan.

Uprkos činjenici da je na evidenciji Zavoda za zapošljavanje oko stotinu nezaposlenih visokoškolaca, mahom diplomiranih ekonomista, pravnika, menadžera, inženjera geodezije, metalurgije, elektrotehnike i građevinarstva, Direkcija je tada tražila direktora sa završenom srednjom školom.

“Od uslova je traženo da kandidat ima najmanje srednju stručnu spremu, građevinske struke, i najmanje tri godine radnog iskustva”, odgovoreno je ranije iz ZZZCG.

Uprkos tome što je oglas bio otvoren samo jedan dan, na njega su se javila tri kandidata.

Prvi oglas poništen zbog netransparentnosti: Direkcija za saobraćaj

Antović je tada kazao da nije upoznat sa trajanjem oglasa, ali da će on biti poništen jer kandidati nijesu dostavili kompletnu dokumentaciju.

Tada nije pominjao netransparentnost iako je član Upravnog odbora Direkcije za saobraćaj Ljubomir Đurović prije dva dana potvrdio da je oglas poništen upravo zbog toga.

Na ponovljenom oglasu, kazao je Đurović, javio se samo Dragan Antović, koji je i izabran.

“Prvi oglas je poništen jer je po ocjeni Upravnog odbora bio netransparentan. Drugi konkurs je na oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje bio istaknut 15 dana. Javio se samo Antović, koji je i odabran”, kazao je Đurović. Na ponovljenom oglasu, javio se samo Dragan Antović, koji je i izabran

On je pojasnio da je Antović, bez obzira na to što ima samo završenu srednju školu, izabran zakonito.

“Statut Direkcije omogućava da za direktora bude odabran neko sa visokom, višom ili srednjom školom”, kazao je Đurović.

Primjer iz danilovgradske Direkcije nije usamljen - u još nekim preduzećima koja se finansiraju iz budžeta opštine direktori imaju samo srednju školsku spremu uprkos tome što je u Uredbi o službenim zvanjima lokalnih službenika i namještenika to drugačije definisano.

Poštovanje Uredbe?

Uredbom je propisano da su rukovodeća lica sekretar Skupštine opštine, starješina organa lokalne uprave i rukovodioci stručnih i ostalih službi. Shodno tome, sekretar mora imati diplomu Pravnog fakulteta, najmanje pet godina radnog iskustva i položen stručni ispit, a starješina organa lokalne uprave i rukovodioci stručnih i ostalih službi opštine moraju imati visoku ili višu školsku spremu, najmanje tri godine radnog iskustva i položen stručni ispit.

Prije nekoliko mjeseci, kada su “Vijesti” pisale o tome, od nadležnih u Opštini Danilovgrad traženi su odgovori na pitanja koja je školska sprema propisana za zasnivanje radnog odnosa na mjestu direktora Turističke organizacije, da li direktor Direkcije za saobraćaj i vršilac dužnosti direktora Javnog preduzeća za uzgoj, zaštitu i lov divljači i riba sa školskom spremom koju imaju ispunjavaju uslove za funkcije na kojima se nalaze.

Tada su “Vijesti” pitale i da li svi državni funkcioneri i namještenici, koje je imenovala Opština, školskom spremom, obaveznim radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, ispunjavaju uslove iz Zakona o državnim službenicima i namještenicima.

U razgovoru sa savjetnikom za upravljanje kadrova u Sekretarijatu za opštu upravu i društvene djelatnosti u Danilovgradu Dejanom Vukovićem, “Vijestima” je tada pojašnjeno da Skupština opštine osniva javna preduzeća i ustanove, koje svojim statutima uređuju organizaciju, prava i dužnosti.

 

Ocijeni:

  • Trenutno 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Isprintaj:

Vezani članci:

Tagovi:

Dragan Antović, Direkcija za saobraćaj

slika slika