navigacija Naslovnica Premium

POSLOVNIK O RADU I PRAVILA

25.4.2017 10:41

Ombudsman TV Vijesti: Pišite ako mislite da su prekršeni standardi

Ako smatrate da je došlo do kršenja standarda, možete se obratiti obmudsmanki na e-mail adresu: tvombudsman@vijesti.me

Ombudsman TV Vijesti: Pišite ako mislite da su prekršeni standardi
Tv Vijesti
Foto: Autor: Tv Vijesti

Televizija Vijesti je dobila Ombudsmana kome se gledaoci mogu žaliti ukoliko smatraju da su prekršeni profesionalni standardi. Ombudsmanka je Slavica Striković.

Ako smatrate da je došlo do kršenja standarda, možete se obratiti obmudsmanki na e-mail adresu: tvombudsman@vijesti.me. 

TV ombudsman radi u okviru projekta koji se realizuje kroz partnerstvo TV Vijesti i NVO MANS "Kredibilni i profesionalni mediji u službi EU integracija", a koji je podržan od strane Evropske unije.

Upoznajte se sa poslovnikom o radu ombudmsanke.

I NADLEŽNOST

Član 1.

Ovim poslovnikom utvrđuje se način rada Zaštitnika gledalaca televizije Vijesti (u daljem tekstu Ombudsman/ka) u postupcima pokrenutim po uloženim žalbama na sadržaj objavljen na televiziji Vijesti, kada smatraju da nijesu u skladu sa odredbama Kodeksa novinara Crne Gore.

Član 2.

Ombudsman/ka je nadležan da odlučuje o žalbama koje se podnose povodom konkretnog sadržaja emitovanog na televiziji Vijesti

II ŽALBA

Član 3.

Žalbe moraju da ispune sljedeće kriterijume da bi se po njima moglo postupati:

 •  da budu u pisanom obliku ili poslate elektronskom poštom;
 •  da se odnose na konkretne sadržaje emitovane na televiziji Vijesti za koje se smatra da su u suprotnosti sa Kodeksom novinara Crne Gore;
 •  da je podnijeta blagovremeno, i to:

ako je sadržaj objavljen na televiziji Vijesti u roku od 30 dana od dana objavljivanja,

ako je sadržaj objavljen putem interneta ili na drugoj platformi putem koje je stalno dostupan javnosti, sve dok takav sadržaj ne bude uklonjen;

 da se odnose lično na podnosioca žalbe, ili da je žalba podnijeta uz pisanu saglasnost lica koje smatra da je oštećeno objavljenim sadržajem;

 da se navede adresa elektronske pošte ili adrese za prijem pošte;

 ako se objavljeni sadržaj odnosi na maloljetnu osobu, da je žalbu podnio roditelj ili drugi staralac kao zakonski zastupnik maloljetnika, ili da su roditelji dali pisanu saglasnost trećem licu da podnese žalbu u ime maloljetnika;

 da se naznači podnosilac žalbe imenom i prezimenom, ako je fizičko lice, ili punim nazivom i matičnim brojem ako je pravno lice.

U žalbi na sadržaj za koji podnosilac žalbe smatra da krši Kodeks novinara Crne Gore može postaviti zahtjev u kome će navesti prijedlog poravnanja radi bržeg otklanjanja povreda Kodeksa novinara Crne Gore i otklanjanja posljedica takve povrede. Prijedlog mora da sadrži preciziranu obavezu televizije Vijesti, način i rokove za izvršavanje te obaveze.

Obaveza televizije Vijesti iz prethodnog stava ovog člana može biti objavljivanje odluka Ombudsmana na portalu Vijesti ili objavljivanje

ispravke informacije i javno izvinjenje kako bi se otklonile posljedice povrede Kodeksa.

Član 4.

Po prijemu žalbe, Ombudsman/ka utvrđuje formalnu ispravnost žalbe, i to:

 da li je žalba blagovremena;

 da li sadrži sve elemente obavezne po članu tri ovog poslovnika;

 da li je odlučivanje po uloženoj žalbi u njegovoj nadležnosti.

Član 5.

Ukoliko neki od uslova iz člana 4. nisu ispunjeni, Ombudsman/ka odbacuje žalbu sa obrazloženjem koji od uslova nije ispunjen da bi se po žalbi moglo postupati.

Član 6.

U slučaju da je žalba nejasna u pogledu neke od okolnosti opisanih u članu 3. i 4. ovog poslovnika, podnosiocu žalbe se Ombudsman/ka obraća uputstvom kako da ispravi ili dopuni žalbu i u kom dijelu.

Ako se ni naknadno u roku od tri dana ne uredi žalba, Ombudsman/ka odbacuje žalbu.

Rok za davanje odgovora na žalbu i davanje izjašnjenja je sedam dana od prijema dopisa Ombudsmana/ke.

Dopisom Ombudsman/ka smatra se i elektronski dopis ili sadržina elektronske pošte.

Član 7.

Ako je žalba formalno uredna, Ombudsman/ka dostavlja žalbu glavnom uredniku televizije Vijesti, ili njegovim zamjenicima, (u daljem tekstu uredništvo) koji su dužni da u roku od sedam dana od prijema dopisa odgovore na žalbu i da se izjasne o predlogu poravnanja podnossioca žalbe, ako je takav predlog postavljen.

Ako ni nakon primljenog odgovora uredništva, činjenice koje su bitne za odlučivanje po podnijetoj žalbi nisu dovoljno, potpuno ili tačno utvrđene, radi njihovog potpunog i tačnog utvrđenja, Ombudsman/ka odgovor uredništva šalje podnosiocu žalbe, koji može da se u roku od tri dana naknadno izjasni i upotpuni ili pojasni činjenične navode

žalbe i odgovora na žalbu. Izjašnjenje podnosioca žalbe na odgovor uredništva se dopisom dostavlja uredništvu sa pozivom na dodatno izjašnjenje i upotpunjavanje ili razjašnjenje činjenica bitnih za odluči

vanje po žalbi u roku od tri dana.

Član 8.

Ako se uredništvo u odgovoru na žalbu izjasni o predlogu poravnanja postavljenom u žalbi tako da prihvati predlog poravnanja, onda se medijacija smatra uspjelom i stranke se pozivaju da poravnanje izvrše, a postupak po žalbi se obustavlja.

Ako uredništvo ne da odgovor u roku, podnosilac žalbe se obavještava o tome dopisom, a Ombudsman/ka donosi odluku po žalbi.

Ako se uredništvo izjasni tako da u odgovoru na žalbu iznese novi predlog poravnanja, takav odgovor se dostavlja podnosiocu žalbe na izjašnjenje. Takav predlog se može samo ili prihvatiti ili odbiti. U izjašnjenju podnosioca žalbe ne može se postavljati novi

predlog poravnanja, o čemu će se poučiti podnosilac žalbe u dopisu kojim mu se dostavlja odgovor uredništva na žalbu.

III DOKUMENTACIJA U POSTUPKU RJEŠAVANJA PO ŽALBI

Član 9.

Svaku žalbu po prijemu, Ombudsman/ka zavodi u poseban elektronski folder sa posebnim brojem koji predstavlja redni broj primljene žalbe u toj godini i pod brojem koji označava godinu u kojoj je primljena žalba.

Predmeti za odlučivanje moraju sadržavati sljedeća dokumenta:

 žalbu;

 video zapis sadržaja koji je povod podnošenja žalbe;

 podneske suprotstavljenih strana sa prilozima (odgovor i izjašnjenja);

 Odluku Ombudsmana/ke

IV ODLUČIVANJE

Član 10.

U slučaju da se medijacijom ne dođe do sporazuma podnosioca žalbe i uredništva, Ombudsman/ka donosi odluku u skladu sa ovim poslovnikom, u roku od sedam dana od isteka rokova iz člana 7 ovog poslovnika.

Ombudsman/ka donosi odluke i javne opomene.

Ombudsman/ka donosi:

 Odluku kojom se žalba odbacu je, ako žalba ne ispunjava uslove iz člana 3 i 4 ovog poslovnika;

Odluku kojom se žalba usvaja

kada utvrdi da je žalba osnovana;

 Odluku kojom se žalba odbija

kada utvrdi da žalba nije osnovana.

Član 11.

Odluka kojom se žalba usvaja mora da sadrže obrazloženje, sa posebnom naznakom radnje kojom se vrši povreda Kodeksa novinara Crne Gore i odredbe Kodeksa novinara Crne Gore koja je povrijeđena konkretnom radnjom.

Ombudsman/ka u obrazloženju odluke može dati i određene preporuke.

Svaka odluka i javna opomena se dostavlja televiziji Vijesti.

Član 12.

Odluka kojom se žalba usvaja mora se objaviti na portalu Vijesti, i to najkasnije 7 dana od dana prijema žalbe.

Za odluku kojom se žalba odbija ne postoji obaveza objavljivanja.

Televizija Vijesti objavljuje izreku odluke kojom se žalba usvaja sa izvodom obrazloženja ne dužim xx (broj rijeci) koje će mu dostaviti Ombudsman/ka, sa poukom o obavezi objavljivanja i rokovima za objavljivanje.

Na portalu Vijesti Ombudsmana/ka objavljuje odluku ili javnu opomenu sa obrazloženjem u cjelini.

Ombudsman/ka može donijeti odluku kojom se žalba usvaja bez obaveze televizije Vijesti na objavljivanje odluke samo na izričit zahtjev podnosioca žalbe.

V INICIJATIVA OMBUDSMANA/KE

Član 13.

Ombudsman/ka, osim rješavanja žalbi, može i samoinicijativno reagovati pismenim upozorenjem uredništvu, detaljnim proučavanjem svakog sadržaja, na eventualna kršenja Kodeksa. Ukoliko

zatraži da se takvo upozorenje objavi na portalu Vijesti, uredništvo je dužno da upozorenje objavi u roku iz člana 12. ovog Pravilnika.

Ombudsman/ka može, kada to javni interes nalaže u dogovoru sa uredništvom, objaviti autorski članak na portalu Vijesti o negativnim i pozitivnim trendovima u poštovanju kodeksa od strane novinara i urednika televizije Vijesti.

Ombudsman/ka može dostavljati odluke i izvještaje drugim stranama zainteresovanim za monitoring medija.

Ombudsman/ka će periodično, a najmanje dva puta godišnje u dogovoru sa uredništvom, organizovati susrete i konsultativne razgovore sa novinarima u redakciji televizije Vijesti.

VII INICIJATIVA GLEDALACA

Član 14.

Primjedbe, sugestije i komentare gledalaca koje dobije, Ombudsman/ka razmatra i po njima postupa po sopstvenom nahođenju.

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 15.

Svaka odluka i mišljenje Ombudsmana/ke upisuju se u:

 elektronsku bazu podataka i

 na stranici Ombudsmana/ke u okviru portala Vijesti.me sa podacima koji se odnose na: podnosioca žalbe, datum prijema žalbe, odluku Ombudsmana/ke, datum dostavljanja odluke, datum objave i datum arhiviranja.

Ova baza ombudsmana/ke je javna.

Ocijeni:

1 2 3 4 5

2 (3 glasova)

Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu i "Vijesti online" se ne mogu smatrati odgovornim za napisano.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama. Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite Ombudsmanu.

Nije dozvoljeno postavljanje eksternih URL-ova u komentarima!

Ako imate neke primjedbe, sugestije ili komentare vezane za novi izgled i funkcionalnosti portala Vijesti, možete pisati na redizajn@vijesti.me.

Ako imate neke primjedbe, sugestije ili komentare vezane za PREMIUM sadržaj možete pisati na premium@vijesti.me.

Izdvojeni komentari Komentara: 6

 • ecco 1 godinu i 1 mjesec
  Blazo, ne Mans-u nego medijskom Savjetu za Samoregulaciju. Medjutim Vijesti njih ne priznaju tako da mozes zaboraviti na neku zalbu nezavisnom tijelu bar za 20-30 godina dok drustvo u CG ne evoluira ... mozda.
  • 1
  • 0
 • ecco 1 godinu i 1 mjesec
  Uz duzno postovanje prema konkretnoj osobi koja vrsi funkciju Ombudsmana, smatram da se radi o konfliktu interesa ukolio Ombudsman nije istinski od Vijesit nezavisno tijelo. Postoje vaznije stvari od poplave vulgarnih, nisko sarkasticnih, drskih, prkosnih komentara u najvise par recenica kao refleksa dobrog dijela kulture u CG,kao sto je uredjivacka politika "alternativne istine" "oblikovanja stvarnosti" ili "ispiranja mozga" Ovo je prava opasnost za drustvo
  • 1
  • 0
 • BlažoMilov1 1 godinu i 1 mjesec
  O kakvo fingiranje demokratije. U stvarnosti je puta ka totalitarnom mediju. Mansu da se žališ ukoliko misliš da je prekršeno pravo. Ne smijem ni navesti razloge, zašto mislim drugačije, jer ću biti banovan, kao i svi koji se usude da kažu argumente ili iznesu činjenice, koje ne odgovaraju Mans-u ili kući-mediju. Ali, stvarno dobra žvaka, koliko i izbori u Rusiji
  ( 1 )
  • 3
  • 1
  ecco 25.9.2017 05:28
  Blazo, ne Mans-u nego medijskom Savjetu za Samoregulaciju. Medjutim Vijesti njih ne priznaju tako da mozes zaboraviti na neku zalbu nezavisnom tijelu bar za 20-30 godina dok drustvo u CG ne evoluira ... mozda.
  • 1
  • 0