"bez javnog prenosa i na zadnjoj sjednici Skupštine"

Vujičić: DPS iza očiju javnosti usvojio izmjene Zakona o planiranju prostora

"Poslanici DPS-a glasali su da se iz čl. 139 zakona ukloni mogućnost da postupak za oduzimanje licence, revidentu glavnog projekta za izgradnju objekta ako projekat nije u skladu sa UT – uslovima, može pokrenuti svako zainteresovano lice. Građani više na mogu pokretati postupak već im ostaje da vjeruju na riječ, da se objekti grade u skladu sa UT-uslovima"

10659 pregleda 3 komentar(a)
Božidar Vujičić, Foto: Vuk Lajović
Božidar Vujičić, Foto: Vuk Lajović

Predsjednik budvanske Građanske akcije Božidar Vujičić kazao je da Demokratska partija socijalista (DPS) usvojila Izmjene i dopune Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, bez javnog prenosa i na zadnjoj sjednici Skupštine.

“Iza očiju javnosti i na zadnjoj sjednici Skupštine Crne Gore, Demokratska partija socijalista usvojila je izmjene i dopune Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekta. Poslanici DPS-a glasali su da se iz čl. 139 zakona ukloni mogućnost da postupak za oduzimanje licence, revidentu glavnog projekta za izgradnju objekta ako projekat nije u skladu sa UT – uslovima, može pokrenuti svako zainteresovano lice. Građani više na mogu pokretati postupak već im ostaje da vjeruju na riječ, da se objekti grade u skladu sa UT-uslovima", kazao je Vujičić.

On je dodao da su poslanici DPS-a glasali su da se rok za usvajanje Plana generalne regulacije, koji je bio određen na rok od tri godine i koji rok ističe za 2-3 mjeseca, sada produže za period od četri godine.

“Za sve vrijeme u protekle tri godine, a sada planiraju da i za naredne četiri godine falsifikuju, odnosno koriste istekle lokalne planove kojih u Budvi ima 16, na primorju oko 100 u Podgorici oko 70, a u Crnoj Gori ukupno 330 isteklih planova.Poslanici DPS-a glasali su da se usvoji novi član 218a kojim se, po prvi put u istoriji Crne Gore, Vladi daje mogućnost da može, kome hoće, a ne mora, kome neće, izdaje UT- uslove za izgradnju objekata na privatnom i državnom zemljištu za koje ne postoji detaljni planski dokument, plan, i to na osnovu pravilnika, za period do usvajanja Plana generalne regulacije, znači u nedogled jer ako im se bude moglo stalno će pomjerati rok za usvajanje Plana generalne regulacije. Poslanici DPS-a glasali su da se usvoji novi član 218b kojim se daje mogućnost Vladi da može a ne mora da mijenja namjenu u već usvojenim planskim dokumentima, na zahtjev investitora, opet do usvajanja Plana generalne regulacije”, naglasio je Vujičić.

On je istakao da su Poslanici DPS-a glasali da se usvoji novi član 227c kojim se daje mogućnost da se privremeni objekti izgrađeni na državnoj imovini, uglavnom u zoni morskog dobra, smatraju stalnim objektima kao najregularniji stalni objekat izgrađen u skladu sa zakonom.

“Poštovani građani, nadam se sada vam je nakon ovih informacija, jasnije zašto su poslanici DPS odlučili da ove i druge izmjene i dopune Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata usvoje kasno u noć, bez TV prenosa i na zadnjoj sjednici Skupštine Crne Gore”, zaključio je Vujičić.