• Piše: MINA
  • Objavljeno: 12.03.2013 u 18:35
  • 1165 prikaza
  • 4 komentara

IZBORI U NIKŠIĆU

SNP: Krivične prijave ako se utvrde nepravilnosti

Socijalistička narodna partija (SNP) će, ukoliko u radu biračkih odbora u Nikšiću budu utvrđene nepravilnosti, podnijeti krivične prijave protiv osoba u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) i Sekretarijatu za lokalnu samoupravu nikšićke Opštine, koje su protivpravno brisale birače iz spiska.

"Više je nego jasno da izbori u Nikšiću nijesu bili ni slobodni ni demokratski. Nastavljen je arsenal zloupotreba i državnih resursa i pritisaka na zaposlene i one u stanju siromaštva kako će glasati, u interesu Demokratske partije socijalista", rekao je potpredsjednik SNP-a Neven Gošović agenciji MINA.

Prema njegovim riječima, ono što je bilo karakteristično na izborima u Nikšiću 9. marta je činjenica da podaci na osnovu kojih se vrše promjene u biračkom spisku ni u kom vidu nijesu bile dostupne SNP-u.

"MUP i organ lokalne uprave nadležan za vođenje biračkog spiska grubo su kršili odredbe Zakona o biračkim spiskovima i nijesu dostavljali tražene informacije po zahtjevima SNP-a", kazao je Gošović.

Prema njegovim riječima, kad je u pitanju lokalna samouprava, bili su im i ostali do kraja nedostupni podaci, izvodi iz zaključenog biračkog spiska za svako biračko mjesto u Nikšiću, koji, kako je dodao, nijesu dostavljeni SNP-u, iako je to bila izričita zakonska obaveza.

"Time je onemogućen uvid u izvod iz biračkog spiska po kom će se sprovesti izbori, što se dosad nije desilo ni na jednim lokalnim izborima", dodao je Gošović.

Suština je, kako je ocijenio, da na taj način nije obezbijeđena javnost i transparentnost rada, prije svega MUP-a, kod kog se nalaze svi izvori podataka na osnovu kojih se vrše promjene u biračkom spisku.

"Svakako da ćemo nstaviti naše aktivnosti i voditi odgovarajuće postupke i sporove, da bi došli do svih ovih podataka i kroz postupak inspekcijske kontrole i kroz upravni i drugi postupak, ukoliko to bude bilo potrebno. Činjenica je da su nam ti podaci uskraćeni prije dana održavanja izbora", rekao je Gošović.

Kako je pojasnio, sada je u toku postupak ovlašćenih predstavnika SNP-a u Opštini Nikšić i uvida u izborni materijal, po kom su sprovedeni izbori u Nikšiću.

Prema riječima Gošovića, u zavisnosti od utvrđenog stanja, ukoliko u radu biračkih odbora budu utvrđene nepravilnosti koje za posljedicu imaju poništenje rezultata izbora na tim biračkim mjestima i povredu nečijeg biračkog prava, podnijeće odgovarajući prigovor Opštinskoj izbornoj komisiji.

"I ono što ćemo svakako uraditi je podnošenje krivičnih prijava protiv onih osoba u MUP-u i Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Opštine Nikšić, koji su protivpravno izvršili brisanje određenog broja birača iz biračkog spiska", rekao je on.

Pri svemu tome, kako je dodao, nije suštinski važno koliki je broj tih birača.

"Ukoliko se ustanovi da su u pitanju dva, tri ili četiri birača, to ni u kom slučaju neće promijeniti naše opredjeljenje da osobe, koje su na taj način onemogućile ostvarivanje biračkog prava tim građanima, treba da odgovaraju i da se u skladu sa Krivičnim zakonom pokrene odgovarajući psotupak, kako se nešto takvo ubuduće ne bi dešavalo", poručio je Gošović.

Ocijeni:

  • Trenutno 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Isprintaj:

Vezani članci:

Tagovi:

Nikšić izbori, SNP,

slika