• Piše: Dražen Đurašković
  • Objavljeno: 02.08.2013 u 17:38
  • 2735 prikaza
  • 11 komentara

osnov za napredovanje

Tek svaki četvrti ljekar u Crnoj Gori je licenciran

Ni nakon osam godina nije zaživjelo posebno kvalifikovanje u medicini...

Ljekarska komora pokušala je da izdavanjem licenci za sve ljekare koji su postigli više od uobičajenog, odvoji one doktore koji su dali natprosječne napore u svom usavršavanju.

Međutim, koliko je interesovanje da takva vrsta klasifikacija zaživi govori podatak da je od 2004. izdato 280 licenci iz prakse, a da se među njima ne pominju imena čelnika zdravstvanih ustanova i klinika.

To je nedavno potvrdio i ministar zdravlja Miodrag Radunović, koji je u Skupštini rekao da je to samo 25 odsto od ukupnog broja ljekara.

Još 2004, kada je uveden sistem licenciranja doktora medicine, prvi u red za novo zvanje stali su resorni ministar, nekadašnja direktorka Kliničkog centra Crne Gore dr Olivera Miljanović, a Komora je licencu dodijelila i svom čelniku prim dr Đoku Jočiću.

Takvo zvanje predviđeno je kao osnov za napredovanje u struci i jedan od kriterijuma za nagrađivanja.

Sudeći prema podacima objavljenim na sajtu Ljekarske komore, među ljekarima koji su na odgovornim pozicijama nemaju licencu iz prakse je i direktor Kliničkog centra dr Milan Mijović, kao i njegovi saradnici dr Nebojša Crnogorac, direktor Onkološke klinike, dr Snažana Crnogorac, direktorka Ginekološko-akušerske klinike, dr Danojla Dakić, direktorica Instituza za bolesti djece, kao i prof. dr Slavica Vujisić, direktroka Centra za nauku.

(Foto: Shutterstock)

Jočić ističe da važnost licence traje sedam godina i nakon toga perioda njena važnost se mora produžiti: “Ta licenca je dokaz da doktor prati savremena medicinska dostignuća, što je garant pacijentima da brigu o svom zdravlju prepuštaju stručnjacima”.

On objašnjava da je cilj da doktori koji posjeduju ovu licencu zauzmu posebna mjesta u stručnim i ekspertskim timovima, stručnorukovodnim organima, komisijama, da bude uslov za izbor mentora specijalizantima i uslov za dobijanje zvanja primarijus, što je propisano Pravilnikom za dobijanje zvanja primarijus.

“Do sada je licenca iz prakse bila samo uslov za dobijanje zvanja primarijus, što se strogo poštuje, a ostali propisi, očekujemo da će se uskoro ugradnjom u normativna akta ustanova ispoštovati. Komora se ovoga strogo pridržava i na mjesta u erkspertskiim i drugim komisijama, gdje mi delegiramo članove, predlažemo isključivo licencirane doktore”, kaže Jočić.

"Krug života": Koja je korist od takvih zvanja

Iz NVO “Krug života” je saopšteno da ne razumiju postojanje licenci i koja je njihova funkcija ako samo funkcionišu kao preporuka.

“Upitno je postojanje takvih licenci, ako je to uslov za napredovanje, onda rukovodioci mnogih klinika i ustanova ne bi bili na tim pozicijama. Sa druge strane, budući da se ne primjenjuje u praksi, stiče se utisak da je funkcija takvih licenci isključivo da pune budžet Ljekarske komore”, kazao je Dejan Cvijanović iz te organizacije.

Ocijeni:

  • Trenutno 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Isprintaj:

Vezani članci:

Tagovi:

ljekari, licenca za ljekare, dr Đoko Jočić

slika slika