U zgradi Nikšićkog pozorišta otvorena baletska sala

Foto: 'Svetlana Mandić'