"Zakon o JPP neće trajatu koliko politička opcija nego mnogo duže"

Foto: 'Luka Zeković'