Hoće li majke sa troje i više djece ponovo dobijati naknade? - Vijesti.me
ČEKA SE SKUPŠTINA

Hoće li majke sa troje i više djece ponovo dobijati naknade?

Demokrate, koje su inicirale ovaj predlo, pozivaju nadležne da preciziraju sve pojedinosti novog zakonskog rješenja

Majke sa troje i više djece
Majke sa troje i više djece (Foto: Damira Kalač)

Poslanici crnogorskog parlamenta će na sjednici 23. jula, u okviru pete tačke dnevnog reda, raspravljati o dopunama Zakona o izvršenju odluke Ustavnog suda, kojim će majkama, koje su prekinule radni odnos na određeno vrijeme, omogućiti da ponovo primaju naknade za rođenje troje i više djece. Iako je Ustavni sud još u decembru prošle godine donio tu odluku, Vlada je čekala šest mjeseci da usvoji Predlog tog zakona i dostavi ga parlamentu.

“Tim Zakonom je predviđeno da, njegovim stupanjem na snagu, osam dana nakon objavljivanja u službenom listu, majke mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na ovu naknadu”, kazao je Neven Gošović iz Demokratske Crne Gore.

 Koliki je broj majki koje su obuhvaćene ovim Predlogom zakona nijesmo uspjeli da saznamo od nadležnog Ministarstva rada i socijalnog staranja. U međuvremu, Demokrate apeluju da se konkretizuje pitanje od kada će majke moći da ostvaraju pravo na naknadu.

“Da li će to pravo njima teći od dana kada im je ukinuto to pravo, odnosno od 30. juna 2017. godine ili u nekom drugom roku. U svakom slučaju, to pitanje se mora urediti ovim zakonom. Takođe se mora urediti pitanje što je sa zahtjevima majki koje su već u ovom smislu podnijele te zahtjeve centrima za socijalni rad prije nego što ovaj zakon stupi na snagu”, dodaje Gošović.

Gošović objašnjava i da će visina ovih naknada, kao i u slučaju majki kojima je prestao radni odnos na neodređeno vrijeme, zavisiti od visine zarada u posljednja tri mjeseca prije ostvarivanja prava na naknadu.

"To pravo će moći ostvarivati do ispunjavanja uslova sticanja prava na penziju i, s obzirom na godine njihovog života, na vremenski period od pet odnosno tri godine.“

Zbog ukidanja naknada, dio majki troje i više djece protestuje pred Skupštinom više od godinu. 


Najčitanije iz sekcije EU vijesti