Sistem 48 za rješenje komunalnih problema - Vijesti.me
PRIJAVLJIVANJE KOMUNALNIH PROBLEMA

Sistem 48 za rješenje komunalnih problema

U Bijelom Polju građani prijavili 202 problema u prošloj godini, riješeno više od 83 odsto

Ilustracija
Ilustracija

Od kraja maja do kraja prošle godine u Bijelom Polju građani su kroz “Sistem 48” prijavili 202 komunalna problema.

Bijelo Polje je prva opština na sjeveru koja je uvela veb-portal za elektronsku komunikaciju sa građanima pod nazivom “Sistem 48”, koji služi za brzo rješavanje komunalnih problema sa kojima se suočavaju.

“Prvi odgovor za sve njih je bio u roku od 48 sati od momenta validacije administratora sistema. Uspješno zatvorenih prijava je bilo 169 (83,6 odsto), u radu je 24, nenadležnih tri, na čekanju isto toliko, dok su dvije prijave bile odbijene”, rekao je Bojan Obradović, šef Odjeljenja za informacioni sistem Opštine i glavni administrator “Sistema 48”.

On je objasnio da je “Sistem 48” softver koji omogućava građanima da elektronski prijave komunalni problem, a za uzvrat mogu očekivati rješenje prijavljenog problema u roku od 48 sati ili dobiti odgovor o načinu i postupanju rješavanja.

“Aplikacija je veoma jednostavna za rad, tako da građani mogu lako izabrati kategoriju problema, opisati ga, naći lokaciju na mapi, postaviti slike problema, ostaviti kontakt podatke i izabrati način obavještenja.

Sistemu se može pristupiti preko zvaničnog sajta Opštine Bijelo Polje gdje se baner “Sistema 48” nalazi na vidnom mjestu ili preko mobilne android aplikacije koja se može naći na Google play marketu pod nazivom “Sistem 48 Bijelo Polje”, dok će uskoro biti u funkciji i iOS aplikacija.

“Za rad na aplikaciji obučeno je pet operatera iz različitih organa uprave koji zajedno sa administratorom sistema provjeravaju validnost prijave, odgovaraju na komunalne probleme i vrše posredovanje između građana, web aplikacije i zaposlenih u svojoj službi u cilju što efikasnijeg rješenja komunalnih problema. Često uz pisani odgovor praktikuje se i postavljanje slika sanacije problema, što je i najbolji dokaz efikasnosti sistema”, rekao je Obradović.

On pojašnjava da je ukupan broj kategorija za koje se može prijaviti problem 20, koje su razvrstane po službama zaduženim za njih: Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj, DOO „Komunalno-Lim”, Sekretarijat za inspekcijske poslove, DOO Vodovod „Bistrica” i Komunalna policija.