Korać: Penzioneri su gladni i ogorčeni - Vijesti.me
PIR RAZOČARANA I NEZADOVOLJNA PREDVIĐENIM BUDŽETSKIM SREDSTVIMA

Korać: Penzioneri su gladni i ogorčeni

U Crnoj Gori ima više od 130.500 penzionera . Prosječna penzija iznosi oko 290 eura, koju prima više od 66.000 pripadnika najstarije populacije

Radisav Korać
Radisav Korać (Foto: Privatna arhiva)

Partija penzionera invalida i restitucije Crne Gore (PIR), je razočarana i nezadovoljna predviđenim budžetskim sredstvima  od  442 miliona eura  u 2020 godini namijenjenih Fondu PIO, njen generalni sekretar Radisav Korać je ocijenio “da su penzioneri i gladni, i ogorčeni”.

“To znači da će se i u 2020.godini povećati penzije u prosjeku za po jedan euro.Naime penzije su od 2012. do 2020. godine povećane svega šest eura u prosjeku, dok su plate- zarade u javnom sektoru i izvršnoj vlasti u 2012.godini u bruto iznosu bile 255 miliona eura, a za 2020.godinu taj iznos je povećan u bruto iznosu  502 miliona eura ,dakle duplo povećanje plata”, istakao je Korać.

Partija PIR zato javno pita “da li će neko snositi odgovornost zato što  nedostaju sredstva Fondu PIO”. 

“Ko oprašta neplaćanje doprinosa i poreza, gdje su sredstva penzionera koja su izdvajana za Fond PIO, zašto su  brojni penzioneri mimo svoje volje otjerani u penziju sa mizernim penzijama i sa malo radnog staža. Odgovor je svakome jasan, da je za ovako loše stanje, pogotovu u Fondu PIO  odgovorna vlast, koja vodi naopaku ekonomsku politiku već punih 30 godina”, dodao je Korać.    

Ovih  dana se, kako je napomenuo, “očekuje kao i uvijek  mizerno povećanje penzija, a na drugoj strani  dijele se paušali, bonusi, trinaeste plate”.

“Po jednoj logici, da bi se nekome poviše dalo, mora se od nekoga uzeti. Penzioneri su najjevtiniji da bi se od njih uzelo i dalo funkcionerima ,  za stanove , za kredite, reprezentacije, iće i piće,  telefone, auta i gorivo, putovanja na egzotična područja, dnevnice  i šta sve ne”, dodao je Korać.

U Crnoj Gori ima više od 130.500 penzionera . Prosječna penzija iznosi oko 290 eura, koju prima više od 66.000 pripadnika najstarije populacije.

“Penziju ispod minimalne u iznosu od 128,14 eura prima 11.500 penzionera, od kojih više od 2.500 prima penziju ispod 100 eura. Onda nije ni čudo što penzioneri širom Crne Gore traže otvaranje narodnih kuhinja, i parče hljeba u kontejneru”, naglasio je Korać.    

PIR traži da penzija ne može biti niža od 150 eura, kao i proporcionalno povećanje  penzija, kako se to radi u zemljama u okruženju.  Tako recimo u Austriji niže penzije su značajno povećane , dok visoke penzije se apsolutno nijesu povećavale.

“Ili u BIH odnos najviše i najniže penzije je jedan na prema pet.  Partija PIR je zabrinuta zbog velike nezaposlenosti, odlaska mladih i obrazovanih, pretjerane zaduženosti,ogromnog uvoza od preko 2,1 milijarda, a izvoz iznosi svega 300 miliona eura. Dokle tako. Na čemu gradimo budućnost”, zapitao je na kraju Korać.


Vidi sve komentare