Tivat: Novca samo za dio eksproprijacije - Vijesti.me
za izuzimanje privatne svojine Tivat će potrošiti više od tri miliona eura

Tivat: Novca samo za dio eksproprijacije

Iz administracije gradonačelnika Siniše Kusovca (DPS) obećali su da će gradnja bulevara početi na jesen, ali iznos od milion eura koji su opredijelili za ekspropijaciju, neće ni izbliza biti dovoljan za cijelu trasu, već računaju da će tim novcem moći da eksproprišu privatnu imovinu duž samo jedne od dionica koja spaja dva od tri kružna toka

Gradilište kružnog toka kod stare zgrade Opštine
Gradilište kružnog toka kod stare zgrade Opštine (Foto: Siniša Luković)

Opština Tivat ove će godine za eksproprijaciju privatne imovine građana radi izgradnje nove lokalne javne infrastrukture, izdvojiti više od tri miliona eura.

To piše u Programu uređenja prostora za 2020. koji je usvojen na posljednjoj sjednici lokalnog parlamenta.


Najviše novca - milion eura, Opština će izdvojiti za eksproprijaciju privatne imovine uz Jadransku magistralu na trasi budućeg bulevara. Opština je već počela gradnju dva od ukupno tri nova kružna toka na trasi bulevara dugog 4,3 kilometra od ulaza u Tivat kod aerodroma, do Bokeljske ulice.


Iz administracije gradonačelnika Siniše Kusovca (DPS) obećali su da će gradnja bulevara početi na jesen, ali iznos od milion eura koji su opredijelili za ekspropijaciju, neće ni izbliza biti dovoljan za cijelu trasu, već računaju da će tim novcem moći da eksproprišu privatnu imovinu duž samo jedne od dionica koja spaja dva od tri kružna toka.


Pored tog novca, Opština namjerava da za eksproprijaciju zemljišta na Seljanovu u Kotorskoj ulici izdvoji 400.000 eura. Eksproprijacija privatne imovine na Donjem Seljanovu radi izgradnje nove saobraćajnice koštaće 380 hiljada eura, a za obeštećivanje privatnih vlasnika zemlje na trasi nove saobraćajnice u naselju Podkuk, planirano je 345 hiljada eura.


Za ekspropijaciju zemlje radi gradnje saobraćajnice S-26 na Župi predviđen je iznos od 98 hiljada eura, dok će tek nakon izrade projektne dolukumentacije vodovodne mreže u selu Gornja Lastva, biti poznat iznos novca koji će lokalnoj upravi biti potreban da obešteti vlasnike zemljišta na mjestu gdje će se graditi glavni seoski vodvodni rezervoar. Za sve ostale manje projekte koje će tokom ove godine realizivati opštinska Direkcija za investicije i razvoj, za eksproprijaciju je opredijeljeno ukupno 777.000 eura.