Radunović: Proces pristupanja EU značajan za demokratizaciju društva - Vijesti.me
PRISUSTVOVAO KONFERENCIJI U HELSINKIJU

Radunović: Proces pristupanja EU značajan za demokratizaciju društva

Predsjednik Odbora za evropske integracije je istakao da Evropi treba jaka EU, koja živi vrijednosti na kojima je zasnovana

Radunović
Radunović (Foto: Skupština Crne Gore)

Proces pristupanja Evropskoj uniji (EU) posebno je značajan sa aspekta ukupne demokratizacije crnogorskog društva, ocijenio je predsjednik skupštinskog Odbora za evropske integracije, Slaven Radunović.

On je prisustvovao plenarnom zasijedanju Konferencije odbora za evropske poslove parlamenata Evropske unije (COSAC), organizovanom protekla dva dana u Helsinkiju, u okviru parlamentarne dimenzije finskog predsjedavanja Savjetu EU.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Radunović je istakao da Evropi treba jaka EU, koja živi vrijednosti na kojima je zasnovana.

On je kazao da jačanje socijalne, ekonomske i ekološke Evrope i vladavina prava u državama članicama služe kao pozitivan primjer za reformske procese u zemljama Zapadnog Balkana.

Prema riječima Radunovića, proces pristupanja EU je posebno značajan sa aspekta ukupne demokratizacije crnogorskog društva-

„A poseban izazov ostaje adekvatna implementacija usvojene pravne tekovine EU i ostvarivanje konkretnih rezultata, o čemu svjedoči i nedavno objavljeni Non paper Evropske komisije o napretku pregovora u poglavljima 23 i 24“, kazao je Radunović.

Parlamentarci su, kako se navodi u saopštenju, podržali dalje proširenje EU, uz zaključak da će politika proširenja na zemlje Zapadnog Balkana i dalje biti na evropskoj agendi.

„Ukazali su i značaj rješavanja izazova migracija, dalje parlamentarizacije evropske politike, te daljeg unapređenja dijaloga između nacionalnih parlamenata i vlada. Istaknuta je solidarnost kao ključna vrijednost Unije i potreba stalnog „osluškivanja” potreba njenih građana“, kaže se u saopštenju.


Vidi sve komentare