Mesić naše poljoprivrede - Vijesti.me
Stav

Mesić naše poljoprivrede

Za godinu ministrovanja, uspio je da se omrazi sa skoro svim poljoprivrednicima, izuzev onih malobrojnih koje je uspio ucijeniti ili potkupiti (najčešće jeftinim trikovima i obećanjima), koja neće ispuniti

Petar Ivanović
Petar Ivanović (Foto: Boris Pejović)

Poštovane kolege poljoprivrednici,

Nadam se da ste već pročitali novogodišnju čestitku našeg voljenog ministra poljoprivrede koji nam je umjesto obećanog povećanja Agrobudžeta u ovoj godini ''spakovao'' smanjenje istog i znatno teže uslove za ostvarivanje prava na sve subvencije. Umjesto Djeda mraza mi dobismo ”Ministra OMRAZA”!

Za godinu ministrovanja, uspio je da se omrazi sa skoro svim poljoprivrednicima, izuzev onih malobrojnih koje je uspio ucijeniti ili potkupiti (najčešće jeftinim trikovima i obećanjima), koja neće ispuniti. Mali je broj onih koji su nasjeli na njegove marketinške fore i fazone iz već propale kuhinje Neoliberalne ekonomije, koju fanatički godinama ponavlja.

Vjerujem da se sjećate njegove ,,Sektorske analize poljoprivrede”, u stvari - Neoliberalne studije od prije više godina koju smo tada, kao gosti, na njenoj promociji praktično sahranili argumentima i činjenicama! U njoj je tada namjeravao “stručno” dokazati da Crnoj Gori praktično i ne treba poljoprivreda, jer će nam otvoreno globalno tržište hrane uvijek moći ponuditi jeftiniju uvoznu hranu od one proizvedene u Crnoj Gori. Manje je važno izgleda, kakva sudbina čeka oko 48000 poljoprivrednih domaćinstava u CG, kao ni što je sa prehrambenom sigurnošću građana u slučaju vanrednih situacija i klimatskih neprilika, kakve smo nedavno imali. Zabrinjava činjenica da izgleda uopšte nije promjenio stavove o “Tržistu kao svetinji” čija nevidljiva ruka navodno sama sve reguliše. A kako je ta ‘’regulacija’’ funkcionisala, svi smo osjetili na svojoj koži, a posebno eskalacijom globalne krize 2008. godine. Taj osjećaj nas nažalost, još ne napušta (a ka’ će ne znamo).

Crna Gora uvezla je u 2012. godini 438 miliona eura hrane, dok nam je ukupan izvoz hrane svega oko 11-12 % od uvoza iste! Drugim riječima, na svakih 10 uvezenih eura izvezemo svega 1 euro! Iste godine smo cjelokupnim izvozom roba, jedva pokrili pola uvezene hrane!

Kakvu priliku propuštamo, najbolje govore nedavno objavljeni podaci, da je 2013. godine Crna Gora od turizma inkasirala preko 700 miliona eura ! Dakle, umjesto izvoza ,,na kućnom pragu” sopstvene proizvodnje i plasmana hrane i pića, bez carinskih barijera i sa minimalnim transportnim troškovima, mi uvoznom hranom dočekujemo turiste. U razvijenim evropskim i ostalim turističkim zemljama ovakav pristup bi se tretirao kao ugrožavanje nacionalnih interesa!

Sve ovo je vjerujem, dobro poznato i našim agroekonomistima, ali uglavnom izostaje njihov društveni angažman i doprinos promjeni ovakvog pogubnog stanja crnogorske poljoprivrede.

Pitamo se zašto oni uglavnom ćute, dok nam neki v.d. stručnjaci opšte prakse “kreče” stvarnost, i ubjeđuju nas da su najmanji Agrobudžet i subvencije u regionu i EU u našem interesu. Valjda da se naši poljoprivrednici ne bi previše razmazili i opustili prije ulaska u EU! Većina naših stručnjaka, kao i značajni proizvođači i udruženja u poljoprivredi, su se nažalost, nakon početnih kritika i neslaganja sa ovakvim stanjem stvari u agraru ućutali, očigledno brinući samo svoj interes.

Pitamo se, stoga, zašto dopuštaju i ćcutke posmatraju da u njihovo ime neke “kursadžije” i “instant eksperti”, sprovode agrarnu politiku i koordiniraju pregovaračkim procesom za priključenje EU. Podobni i poslušni umjesto njih vode odgovorne državne resore i pregovaraju sa Briselom. Do kada!!

Pitanje koje se nameće jeste, da li je aktuelni ministar P. Ivanović, uopšte odstupio i odrekao se dogme Neoliberalizma, koju je frenetično zastupao prije imenovanja? Prosto je neshvatljivo da se čovjek tih i takvih uđedjenja prihvati funkcije ministra poljoprivrede, kada je to u potpunoj suprotnosti sa temeljnim principima tzv. Neoliberalnog kapitalizma, čiji je dugogodišnji sljedbenik i promoter. Da li takav skup ideoloških matrica može u 21. vijeku da preporuči nekoga na tako odgovorno i osjetljivo mjesto – a posebno mjesto ministra poljoprivrede? I sve to u zemlji, gdje je poljoprivreda, uz turizam, proklamovana kao strateška grana razvoja.

Kada će sve ovo konačno uvidjeti naš Premijer Vlade, ostaje da vidimo i salčekamo? Plašimo se samo da će se sa političkim i ekonomskim posljedicama tog imenovanja i takve politike u agraru nositi svi građani Crne Gore, a ne samo aktuelna Vlada, jer će se ovakav u suštini, anti-evropski i anti-agrarni koncept, svakako odraziti na pojačanje negativnih demografskih trendova (napuštanje sela i poljoprivrede), daljeg pritiska na gradove, povećanje nezaposlenosti, povećanje regionalnih razlika i povećanje uvozne zavisnosti i deficita.

Dok to čekamo, ostaje nam da se redovno subotom medijski dezinformišemo, u stilu javnog servisa Sjeverne Koreje i to upravo od nekog ko je analfabeta u toj oblasti (osim naravno, političkog mandata). Ne prođe skoro nijedno medijsko obraćanje, na kojima nas ne ubjeđuje kako treba više raditi, izboriti se sa konkurencijom u EU, jer zaboga, nećemo svi, po njemu, ekonomski preživjeti ulazak u EU. Ovi medijski performansi i isprazne marketinške floskule, kao da potiču iz jeftinih knjižica popularne, instant ekonomije ‘’trgovac za jedan dan’’ .

Dubljom analizom dosadašnjeg rada aktuelnog ministra, a naročito ostvarenih rezultata i finansijskih pokazatelja, dolazimo do jednog drugog, mnogo racionalnijeg motiva njegove “posvećenosti”’ i naprasne “ljubavi” prema poljoprivredi. Mnogima od Vas, nažalost nije poznato da je naš ministar najveći pojedinačni akcionar u državnoj kompaniji AD Plantaze 13. jul, a da njegov posebno “brižan, finansijski odnos prema vinogradarstvu u Agrobudžetu i navedenoj kompaniji, ne ostavlja prostora za bilo kakvu dilemu.

Vjerujem, da kada Premijer uvidi da mu njegov resorni ministar, sa nespornim talentom za manipulisanje podacima, (1080 novo-zapošljenih u poljoprivredi, 100 hektara novih voćnjaka, povećanje otkupa mlijeka u 2013! itd.) smanjuje glasačku naklonost kod poljoprivrednika, brzo će ga prekomandovat na novu funkciju. Naravno, prethodno treba podijeliti arapski ‘’đekna’’ kredit odabranima.

Izgleda da su sve više u pravu neke naše kolege, koje tvrde da ga je upravo taj, raniji eksperiment zvani “Sektorska analiza poljoprivrede” kandidovala i preporučila za funkciju ministra. Drugi pak, duhovito promišljaju da se g. Ivanović prihvatio funkcije iz istih pobuda i ubjeđenja kao i posljednji Predsjednik bivse nam domovine SFRJ Stipe Mesić, koji je nakon njene dezintegracije slavodobitno izjavio ”uspješno sam završio svoj posao, Jugoslavija više ne postoji”.

Da li će u sličnom stilu, i ,naš Mesić završiti svoj mandat i na svom poslednjem medijskom performansu se pohvaliti da je sproveo u djelo svoj naum i iza sebe zaključao Ministarsto Poljoprivrede! Naravno, da li će u ovom sve očiglednijem naumu uspjeti, ipak najviše zavisi od nas, od našeg društvenog angažovanja, jer budimo pošteni, ipak se radi o našoj sudbini!

U to ime srdačno Vas pozdravljam i najavljujem još značajnije angažovanje po ovom pitanju i svoje i zainteresovanih kolega. Na ovo obraćanje javnosti inspirisao me, priznajem, subotnji serijski kabare, u kome je glavni akter ministar koji kliče “moramo raditi više sa sve manjom podrškom države poljoprivredi”.

E tu je zaista u pravu! Moramo više raditi, ali na njegovoj smjeni i promjeni neodrživog stanja u crnogorskoj poljoprivredi!


Najčitanije iz sekcije Kolumne