Odgovor Vladanu Vučeliću: Ima mjesta za novi kolektor - Vijesti.me
KONTRASTAV

Odgovor Vladanu Vučeliću: Ima mjesta za novi kolektor

Ne mislite valjda, gospodine Vučeliću, da ću prihvatiti da našu komunikaciju oko zaduživanja CG i Podgorice od 50 miliona eura svedemo na vaše lične uvrede. Taj dio ćemo riješiti kao civilizovani ljudi na sudu

Vladan Vučelić
Vladan Vučelić (Foto: Boris Pejović)

Odgovor na tekst “Svi radovi oko kolektora koštaće oko 50 miliona“, autora Vladana Vučelića, Vijesti, 13. maj 2017.

Vladan Vučelić, direktor Vodovoda i kanalizacije Podgorica, godinama je iznosio neistinu da nema prostora  za  izgradnju novog kolektora. I tako nanio nenadoknadivu štetu čitavoj Zeti. Preselio  novi   kolektor  nepotrebno u Botun, a Fizibiliti studiju ne da na uvid. Umjesto novog kolektora, na tom mjestu 2013. ucrtao je 775 stanova i 18.006 m2 poslovnog prostora. I još hoće da troši 50 miliona kredita.

Ne mislite valjda, gospodine Vučeliću, da ću prihvatiti da našu komunikaciju oko zaduživanja CG i Podgorice od 50 miliona eura svedemo na vaše lične uvrede. Taj dio ćemo riješiti kao civilizovani ljudi na sudu.

Radi građana da saopštim - tačno je da sam bio uspješan bankar jer sam, svim građanima CG koji su bili komintenti Banke privatne privrede Podgorica, i uz do tada neviđenu kontrolu svakog papira u banci i 3 specijalna vještačenja, konstatovano je da nema elemenata krivičnog djela ni banke ni mene lično. A niko mene lično nije tužio od hiljada obmanutih građana, kako vi kažete. Jedina tužba je bila Osnovnog suda u Beogradu, koja je okončana pravosnažnom presudom u moju korist,  za  što sada na sudu tražim nadoknadu štete.

Tačno je da nijesam građevinski „mag“, jer ja nijesam vlasnik te zgrade koju pominjete, obavljao sam funkciju direktora u izgradnji, zgrada je useljenja 2007. i niko od kupaca nije pokretao sudski postupak protiv mene ni protiv firme. Da vas podsjetim da je Podgorica itekako i moj grad, bio sam odbornik u dva saziva 1991. i 1995. kao odbornik LSCG, opozicija, a to sam i danas.

A sada o kolektoru i 50 miliona: spočitavate mi da nemam elementarno znanje o kolektorima - ne mislilite valjda da svoje znanje crpite iz vaše funkcije izvršnog direktora d.o.o Vodovoda i kanalizacije.

Ali, ne možemo osporiti stručno znanje kada je u pitanju fekalni mulj dr Becku koji je direktor Instituta f 10  za alternativne izvore energije u Njemačkoj, koji se 27 godina bavi ovim problemima i bori se protiv stvaranja hazardnog otpada, a vi hoćete da ga proizvodite i šaljete na skladištenje u Njemačku. Svaka čast. Tog gospodina sam ja o svom trošku doveo u Crnu Goru, konkretno na kolektore u Podgorici i Budvi. Poslije iscrpnih razgovora, obilaska uređaja i pismeno predložio način rješavanja, a nijednom nije pomenuta inseneracija - spaljivanje mulja ili dijela mulja. To se jasno vidi i iz pisma koje vam je dr Beck poslao, na koje nikada nijeste odgovorili.

Ovoliko o struci, a sada malo o logici i interesima. Kada je Podgorica imala pravog domaćina koji je vodio računa o interesu svih građana, izgradio je uređaj  za  prečišćavanje otpadnih voda  za  grad koji se ubrzano razvijao prije 35 godina, kada je prevazišao kapacitet postojećeg uređaja i dalje je izgrađivanja kanalizaciona mreža i uz korišćenje gravitacije usmjerena je ka postojećem uređaju. Logično i domaćinski je bilo da kada sve otpadne vode koje su dolazile do uređaja, koji nije imao kapaciteta da ih preradi, postojeći kapacitet proširite ili izgradite  novi ,  za  koji je davno tu predviđen prostor. Ali vama i vašim građevinskim magovima sviđela se ta lokacija  za  izgradnju 8 zgrada sa po 10 etaža i 2 zgrade po 8 etaža, ukupno 775 stanova i 18.006 m2 poslovnog prostara. U najrentabilnijem poslu u CG.

Ključna obmana je da nema prostora  za  izgradnju još jednog postrojenja. To ste uradili i u ovom tekstu, citiram: ...„lokaciju gdje se nalazi sadašnje postrojenje nisu tretirale kao moguću  za  izgradnju novog postrojenja, i to prije svega zbog nedovoljne površine zemljišta  za  izgradnju”. Iako znate da su ogradom od betonskih blokova ograđene parcele: P 1666/1 > 64.350 m2, P 1654 > 3.427 m2, P 1653 > 222 m2, P 1652 > 441m2, što je ukupno 68.440 m2, vlasništvo Glavnog grada.

 Za  izgradnju modernog kolektora, kao u Tivtu i Kotoru, kapaciteta koji bi odgovarao preradi otpadne vode  za  61.000 stanovnika koje sada i svaki dan idu neprerađene u Moraču, potrebno je 17.000 m2 površina. A ovo znači, ako od postojećih 68.440 m2 opštinske zemlje oduzmete 17.000 m2  za  uređaj, ostaje dosta i  za  građevinski lobi, 51.440 m2 da napravi svoje već ucrtane desetospratnice. Arhitektura i tehnologija ovih postrojenja je vrlo moderna i dobro se uklapa u svaki ambijent, ekološki zadovoljava najviše EU standarde i ne smrdi.

Kao dobri domaćini, od novca dobijenog prodajom tog zemljišta, i nadoknade  za  komunalije, koje ste nezakonito pretvorili u gradsko građevinsko zemljište, možete isplatiti troškove izgradnje novog uređaja sa tretmanom mulja, naravno bez insereneracije-spaljivanja, a ne košta preko 11,8 miliona eura. Ovaj uređaj možete napraviti  za  10 mjeseci i tako zaustaviti uništavanje zdravlja i egzistencije građana Zete. Moje kalkulacije, između ostalog, vezuju se  za  cijene uređaja koji su izgrađeni u Njemačkoj i CG, ali po drugim cijenama, i vrlo su uporedive.

Pozivam Vas da kroz javnu, transparentnu raspravu u medijima ili u Kulturnom centru Zete, a u prisustvu Zećana, raspravimo sve obmane moje ili vaše, jer se radi o našim parama.

Pare koje vam je obećala KfW banka možete mnogo korisnije iskoristiti i manje se zadužiti, da napravite kanalizacionu mrežu u onim djelovima grada gdje nije izgrađena, pa te otpadne vode gravitacijom dovedete do pogodnog  mjesta  i tu napravite  novi  uređaj  za  prečišćavanje voda. Tada vam neće trebati izgradnja mosta preko Morače samo  za transport otpadnih voda, a ni izgradnja 13 km sekundarne kanalizacione mreže, ni 50 miliona. A ni nezadovoljstvo građana Zete, koji su kolateralna šteta vaših pojedinačnih interesa.

Ne pada mi na pamet da branim građane Zete od vas, naprotiv napadam sve Zećane koji su upravljali ovim gradom i svjesno dopuštili devastaciju i zagađene Zete, iz samo njima znanih razloga, jer ste godinama puštali neprečišćene otpadne vode 61.000 hiljada građana Podgorice u Moraču, iako vrlo dobro znate koliko zla i štete bespovratno nanosite: zdravlju , egzistenciji i socijalnom statusu građana Zete i ekosistemu CG. Ovim činjenjem ste zavrijedili da vam se doživotno zabrani rad svuda gdje treba štititi opšti interes.

Autor je diplomirani mašinski inženjer