Održivi razvoj, savremeni način života - Vijesti.me
NAŠ SVIJET - POZIV ZA BUĐENJE

Održivi razvoj, savremeni način života

zoom zoom, priroda, livada
zoom zoom, priroda, livada (Foto: Shutterstock)

Stara izreka naših predaka “Ni sve gore posijeci, ni bez drva doma dođi!” može se posmatrati kao najsažetija definicija koncepta održivog razvoja. Danas je tema održivog razvoja jedna od globalno najaktuelnijih priča. Potrebe savremenog čovjeka u potrošačkom društvu kakvo je naše, su neograničene. Priroda sa druge strane, nudi ograničene mogućnosti da odgovori svim ljudskim potrebama. Taj proces usklađivanja potreba i mogućnosti okruženja da na njih odgovori na način koji ne ugrožava njihov međusobni odnos, predstavlja  održivi   razvoj .

Koncept održivosti zauzima centralno mjesto u dugoročnoj perspektivi razvoja čovječanstva. Održivost je ključni preduslov ali i krajnji cilj razvoja na planeti Zemlji. Temelj ovog koncepta je unapređenje kvaliteta života u okviru trenutnih kapaciteta životne sredine, ali ne na račun budućih generacija. On postavlja uravnoteženi odnos ekonomije i ekologije. Ukoliko čovjek pronađe mjeru u svom načinu ponašanja i trošenja resursa iz prirode, i dalje je moguće progresivno se razvijati, istovremeno ostavljajući budućim generacijama zdravu sredinu i ne uskraćujući im mogućnost daljeg napretka i eksploatacije resursa.

Karakteristika malih zemalja su skromni resursi koji nameću usredsređenost na specifične stvari, kao što su velika zavisnost od međunrodnih tržišta i stoga veća ranjivost na dešavanja na tim tržištima, visoka gustina naseljenosti pojedinih regija što povećava pritisak na već ograničene resurse i njihovu pretjeranu eksploataciju. Pojačana urbanizacija, visoka stopa rasta stanovništva, iscrpljivanje prirodnih resursa i klimatske promjene, najveća su prijetnja održivom razvoju, a rizik kod malih zemalja kao što je Crna Gora je još i veći. Iako ima povoljnu topografiju i geografski položaj, kao i značajna prirodna bogatstva, Crna Gora se suočava sa nizom izazova i slabih tačaka, od kojih su mnoge dodatno pooštrene tokom finansijske krize. Mala i relativno otvorena crnogorska ekonomija mnogo zavisi od aktivnosti u tercijarnom sektoru (uglavnom turizmu), od poljoprivrede i od proizvodnje aluminijuma i čelika, kao i od proizvodnje uglja i boksita, što su sve ekonomski ranjivi sektori. Sektor energetike ima veliki potencijal (obnovljivi izvori sa visokim procentom hidroenergije), ali samo ako se razvija na održiv način.

Ostvarenje održivog razvoja zahtijeva moderan pristup razvoju ekonomije Crne Gore, biznisu, obrazovanju, urbanom planiranju. Ovakav  razvoj  nameće potrebu definisanja dugoročne vizije i uključivanje cjelokupne zajednice i svakog pojedinca u sprovođenje politika i principa održivog razvoja.

Upravo s tim ciljem - da pruži podršku državi u sprovođenju politike održivog razvoja početkom 2014, osnovan je Centar za  održivi   razvoj  Crne Gore, kao zajednički program Vlade CG i UNDP. Misija Centra je rad na podršci održivom razvoju u kontekstu pristupa zemlje EU.Centar predstavlja most između nauke i javne politike, a nudi integrisanu perspektivu održivog razvoja kroz sprovođenje istraživanja u nekoliko ključnih oblasti.

Centar u ovom trenutku razvija nekoliko važnih projekata, od kojih je najveći pilot-projekat ‘Ka niskokarbonskom turizmu’ koji finansiraju Globalni fond za zaštitu životne sredine (GEF) i UNDP. Vrijednost ovog ekološko-turističkog projekta je 3,09 mil USD i uticaće na snaženje koncepta ekološke države Crne Gore. Projekat je predviđen kao podrška daljem razvoju održivog turizma uz očuvanje lokalnog kulturnog nasleđa, kroz promociju  održivih načina transporta, izgradnju novih objekata, smanjenje utroška energije.To će doprinijeti poboljšanju života lokalnih zajednica koje su u fokusu projekta (Cetinje, Kotor, Tivat i H. Novi), očuvanju pejzaža i istorijskog nasljeđa, te minimalizovati uticaj turizma na prirodno okruženje.

 Razvoj  održivog turizma sa niskim emisijama štetnih gasova,  imaće brojne benefite za imidž zemlje kao turističke destinacije u ekološkom, kulturnom i ekonomskom smislu. On će Crnu Goru otvoriti ka jednom novom tržištu sa kojeg dolaze odgovorni turisti u potrazi za autentičnim iskustvom netaknutih destinacija, i koji nastoje da se oduže mjestima koja posjete smanjujući svoj štetan uticaj na okolinu. Sve u cilju idealnog spoja očuvanja životne sredine kroz uživanje u njoj.

Kako je podrška i promovisanje održvog načina života u vrhu naše agende, Centar nastoji da pokrene nacionalnu debatu o održivom stilu života kroz promociju i primjenu obnovljivih izvora energije u svakodnevnom životu i radu; kao i preko podsticanja energetske efikasnosti, kroz promociju održivog turizma sa niskom emisijom štetnih gasova i kroz stimulisanje održivog razvoja uopše.

Dalji rad na snaženju ekološkog koncepta zemlje obaveza je svih nas, da kao odgovorno društvo planirano pristupamo eksploataciji oskudnih resursa. To podrazumijeva radikalnu promjenu navika i zaustavljanje nekontrolisanog rasta proizvodnje i potrošnje, preuzimanje odgovornosti za do sada nastale štete, kao i odgovornosti za budućnost koja pripada generacijama koje dolaze poslije nas.


Najčitanije iz sekcije Kolumne