Uključivanje svih žena - Vijesti.me
stav

Uključivanje svih žena

Uključivanje ne znači asimilaciju. Ono podrazumijeva jednak pristup sredstvima i mogućnostima kao što su obrazovanje i zdravstvena zaštita. Uključivanje znači imati glas u društvu

Ovog, 8. marta 2011. godine, obilježavamo 100 godina zalaganja za jednaka prava žena. A ipak, puno toga ostaje da se uradi kako bi se u potpunosti ostvarila jednaka prava žena. Ovo naročito važi za žene u manjinskim grupama.

Širom Evrope, Romkinje su među najugroženijim stanovništvom.

U prosjeku, procjenjuje se da Romkinje u Slovačkoj umiru 17 godina prije žena koje nisu Romkinje, dva puta su veći izgledi da će se djevojčice Romkinje udati i imati djecu prije svog 20. rođendana, nego što je to slučaj kod ne-romskih djevojčica, a manje su šanse i da će Romkinje završiti školovanje.

Manji su izgledi da će one naučiti da čitaju, a veće su šanse da budu nezaposlene, nego što je to slučaj kod muškaraca Roma i ne-romskih žena.

Pružanje podrške obrazovanju romskih djevojčica i žena je mudra investicija. Razvojne studije širom svijeta pokazuju da ulaganja u dobrobit i obrazovanje djevojčica i žena ima pozitivan uticaj ne samo na njihove živote već i na buduće generacije. Pružanje vještina i unapređenje obrazovanja za djevojčice vodi ka višim stopama zaposlenosti i prihoda, i manjoj smrtnosti majki i djece.

Livija Jaroka, predstavnica Mađarske u Evropskom parlamentu – inače Romkinja – kazala je da je jedan od razloga što je uspjela u životu taj što su njeni roditelji odbili da ona ide u izdvojeno odjeljenje u školi.

Dekada inkluzije Roma, koja je u toku, uspješno je angažovala nekoliko evropskih zemalja da preduzmu akcije za poboljšanje položaja Roma u tim zemljama. Ovog proljeća, očekuje se da će Evropska komisija predložiti novu – i vrlo potrebnu – strategiju društvenog uključivanja Roma.

Predstojeći Regionalni izvještaj UNDP o razvoju po mjeri čovjeka Više od tranzicije: Ka inkluzivnim društvima usmjeren je na društveno uključivanje. Izvještaj pokazuje da je jedna trećina stanovništva u regionu isključena iz društva, i predstavlja praktičan način za mjerenje stepena isključenosti ljudi iz ekonomskog života, socijalnih usluga, društvenih mreža i građanskog učešća.

Ovo mjerenje pruža dokaz kreatorima politika koji im je potreban da bi odgovorili na potrebe građana. Ono se može razložiti na način da kreatori politika mogu vidjeti kako društveno isključivanje izgleda u njihovoj zemlji, kako je geografski raspoređeno i u kom stepenu se odnosi na ekonomsko isključivanje, ili na neke druge često zanemarivane faktore kao što je pristup socijalnim uslugama i društvenim mrežama.

Izvještaj se zalaže za dodatno prilagođavanje politika društvenog uključivanja lokalnom razvojnom kontekstu, kao što su specifične potrebe romskih žena.

Nužno treba uzeti u obzir iskustva Romkinja kada su u pitanju strategije i politike koje za cilj imaju odgovore na izazove sa kojima se suočavaju romske zajednice.

Obezbjeđenje uključivanja Roma u društvo je umnogome povezano sa pitanjem rodne ravnopravnosti, i zahtijeva dijalog sa Romkinjama.

Na primjer, Romkinja će možda oklijevati da prijavi nasilje u porodici – ona možda misli da je ono sramota za njenu porodicu, i tako pojačava negativne stereotipe. Specifične potrebe Romkinja treba prepoznati i ispuniti, ili će napori za društveno uključivanje rezultirati daljom marginalizacijom.

Različitost treba slaviti, i neoprostiv je izgovor za zanemarivanje bilo kog ljudskog bića.

Uključivanje ne znači asimilaciju. Ono podrazumijeva jednak pristup sredstvima i mogućnostima kao što su obrazovanje i zdravstvena zaštita. Uključivanje znači imati glas u društvu.

Povodom Međunarodnog dana žena, stajemo uz Romkinje i prepoznajemo da svako od nas treba da doprinese pronalaženju efikasnih načina za njihovo uključivanje u društvo.


Najčitanije iz sekcije Kolumne