Komentari: BBC: Ministri insistraju da Velika Britanija napusti EU do 31. oktobra - Vijesti.me
UPRKOS DŽONSONOVOM PISMU

BBC: Ministri insistraju da Velika Britanija napusti EU do 31. oktobra

U skladu sa odlukom parlamenta, Džonson je bio u obavezi da od EU zatraži novi datum za istupanje Velike Britanije iz članstva u EU