Komentari: Bogdanović na Generalnoj konferenciji UNESCO-a - Vijesti.me
u parizu

Bogdanović na Generalnoj konferenciji UNESCO-a

Generalna konferencija UNESCO organizuje se svake druge godine i na njoj se utvrđuju politike i osnovni pravci rada Organizacije za naredne dvije godine, razmatraju se i usvajaju dvogodišnji programi i budžet