Komentari: Crna Gora neće zatvoriti poglavlje 27 ako ne odradi remedijaciju korita Tare - Vijesti.me
PORUKA SIMONA ILSEA

Crna Gora neće zatvoriti poglavlje 27 ako ne odradi remedijaciju korita Tare

Ilse ističe da to ne znači da crnogorska vlast treba da odustane od razvoja infrastrukture, već da to mora pažjivo raditi, vodeći se međunarodnim standardima