Komentari: Dobri đaci postepeno će moći do EU - Vijesti.me
što je u makronovom predlogu o budućnosti pristupanja

Dobri đaci postepeno će moći do EU

Francuski model pridruživanja predviđa strože uslove i mogućnost sankcionisanja ako kandidat nazaduje u ispunjavanju kriterijuma