Komentari: Identitetska pitanja produbljuju krizu - Vijesti.me
"FOKUSIRATI SE NA STVARANJE USLOVA ZA FER IZBORE"

Identitetska pitanja produbljuju krizu

“Predlog za promjenu Ustava potpisuje 25 poslanika, za usvajanje potrebna dvotrećinska većina, a za pojedine odredbe Ustava dodatno, na referendumu, potrebno je da se za promjenu izjasni najmanje tri petine svih birača”