Komentari: Istraživanje CGO-a: Četvrtina građana poznaje nekog ko je osuđivan - Vijesti.me
DIO PROJEKTA "ALTERNATIVNE SANKCIJE - OD KAZNE DO REINTEGRACIJE"

Istraživanje CGO-a: Četvrtina građana poznaje nekog ko je osuđivan

Rezultate istraživanja predstavili su Tamara Milaš, Liridon Vulaj i Maja Marinović, koji su objasnili da je rađeno kako bi se utvrdio stepen znanja i informisanosti građana o sistemu alternativnih sankcija, ali i ispitali njihovi stavovi i stepen socijalne distance prema osuđenim licima