Komentari: Izložba o Bokeljskoj mornarici u Tivtu - Vijesti.me
"1210 GODINA ISTORIJE, DUHOVNOSTI I KULTURE“

Izložba o Bokeljskoj mornarici u Tivtu

Nastanak Bokeljske mornarice vezuje se za donošenje relikvija Svetog Tripuna u Kotor 13. januara 809. godine