Komentari: Liječenje psihijatrijskih pacijenata neadekvatno - Vijesti.me
institucija ombudsmana o danu mentalnih bolesti

Liječenje psihijatrijskih pacijenata neadekvatno

Kako su ukazali, liječenje psihijatrijskih pacijenata u crnogorskim ustanovama je neadekvatno, jer se, uglavnom, sastoji od farmakoterapije, na šta je NPM ukazivao kroz svoje nalaze i izvještaje