Komentari: Ljudska prava su i dalje na margini - Vijesti.me
PREDSTAVLJENI IZVJEŠTAJI OMBUDSMANA

Ljudska prava su i dalje na margini

Zamjenica Ombudsmana Zdenka Perović u Skupštini je kazala da se određene pojave kršenja ljudskih prava i sloboda dešavaju u kontinuitetu “sa manjim ili većim odstupanjem” u odnosu na raniji period