Komentari: Nacionalna Komisija za istraživanje nesreća u saobraćaju nema pravila za plaćanje vanjskih saradnika i laboratorija - Vijesti.me
SEDAM GODINA NAKON OSNIVANJA

Nacionalna Komisija za istraživanje nesreća u saobraćaju nema pravila za plaćanje vanjskih saradnika i laboratorija

“Dva problema koja su se definisala u proteklom periodu, a koja prijete da umnogome otežaju rad Komisije na konkretnim istragama i čak onemoguće iste, je nepostojanje procedura za isplatu nadoknada za rad stručnjaka sa liste eksperata koji učestvuju u radu istražnih timova i nepostojanje procedure za plaćanje laboratorijskih analiza kod utvrđivanja uzroka nesreća i ozbiljnih nezgoda"