Komentari: "Nijedan ministar, rektor, dekan, profesor ili NVO ne mogu biti iznad zakona i Statuta UCG" - Vijesti.me
OSUĐUJU KRŠENJE AKADEMSKOG INTEGRITETA

"Nijedan ministar, rektor, dekan, profesor ili NVO ne mogu biti iznad zakona i Statuta UCG"

"Univerzitet Crne Gore će se kao i do sada u svim postupcima isključivo rukovoditi zakonskim aktima i procedurama..."