Komentari: Od sukoba do kompromisa: Lekcije za stvaranje države - Vijesti.me
"ČUDAN SLUČAJ CRNE GORE"

Od sukoba do kompromisa: Lekcije za stvaranje države

U slučaju Kosova i Južnog Sudana se odvijao bolni diplomatski proces kako bi se došlo do zaključka koji je bio očigledan svima koji su živjeli na terenu: obje države su morale biti stvorene ili bi došlo do rata