Komentari: Potrebna veća zastupljenost savremenih oblika nastave - Vijesti.me
MINISTARSTVO PROSVJETE:

Potrebna veća zastupljenost savremenih oblika nastave

Vlada je danas upoznata sa dokumentom “Rezultati PISA studije 2015 i preporuke za unaprjeđenje obrazovne politike”, koji je pripremio taj resor u saradnji sa kancelarijom UNICEF-a