Komentari: Rampa Odbora za predloge DF-a - Vijesti.me
za dopunu Zakona o zaradama u javnom sektoru

Rampa Odbora za predloge DF-a

U Frontu smatraju da su koeficijenti po kojima im se obračunavaju zarade u ogromnom raskoraku sa stručnom spremom, težinom i odgovornošću posla koji obavljaju