Komentari: Snežana Kašćelan, najbolji student Filozofskog fakulteta - Vijesti.me
"uspjeh i dobre rezultate uvijek prate i određena odricanja"

Snežana Kašćelan, najbolji student Filozofskog fakulteta

Takva validacija služi i kao motivacija za buduće korake profesionalnog usavršavanja, kao jedan vid konfirmacije da sam sposobna i kompetentna za uspjeh u ovoj nauci, i da sam donijela pravu odluku prilikom izbora studija", govori Snežana, navodi se u saopštenju