Komentari: Učenici u CG u većoj mjeri koriste teške droge u odnosu na prosjek zemalja EU - Vijesti.me
ISTRAŽIVANJE OMBUDSMANA

Učenici u CG u većoj mjeri koriste teške droge u odnosu na prosjek zemalja EU

Podaci ukazuju i da učenici u Crnoj Gori puše cigarete i koriste marihuanu na nivou prosjeka EU, dok alkohol koriste značajno manje