Komentari: Više tužilaštvo potvrdilo odluku o odbijanju krivične prijave protiv Brajovića - Vijesti.me
SLUČAJ "RAMADA"

Više tužilaštvo potvrdilo odluku o odbijanju krivične prijave protiv Brajovića

Direktor Direkcije za željeznicu Nebojša Obradović oosuđen je na tri mjeseca zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja u produženom trajanju u slučaju javnosti oznatom kao "Ramada".