Komentari: Vlada: Albanija nije odgovorila na zahtjeve u vezi sa gradnjom mHE na Cijevni - Vijesti.me
"TEMA ĆE BITI AKTUELIZOVANA NA SJEDNICI MEĐUDRŽAVNE KOMISIJE"

Vlada: Albanija nije odgovorila na zahtjeve u vezi sa gradnjom mHE na Cijevni

„Tokom rasprave iskazana je opredijeljenost Crne Gore za poštovanje svih standarda u upravljanju vodama kako sa aspekta potencijalne izgradnje novih energetskih kapaciteta tako i sa aspekta valorizacije vodnih resursa koji pripadaju Crnoj Gori, a koji su duži niz godina u funkciji proizvodnje električne energije u susjednoj Bosni i Hercegovini“, kaže se u saopštenju