HITNA MJERA U AKTUELNIM OKOLNOSTIMA

Bogdanović: Pola miliona eura za podršku sektoru kulture

Kako je naglasio, Ministarstvo kulture već naredne nedjelje počeće sa realizacijom predviđenih mjera i to u vidu raspisivanja konkursa za kulturne djelatnike koji su najviše pogođeni novonastalom situacijom
1866 pregleda 5 komentar(a)
Aleksandar Bogdanović, Foto: Bojana Čupić
Aleksandar Bogdanović, Foto: Bojana Čupić

Ministar kulture,Aleksandar Bogdanović kazao je da je Vlada Crne Gore usvojila set hitnih mjera za sektor kulture, koji podrazumijeva vanrednu podršku u iznosu od 500.000 eura za oblast stvaralaštva, odnosno za kulturne djelatnike koji su najviše pogođeni aktuelnom situacijom koju je uzrokovala pandemija korona virusa.

Kako je naglasio, Ministarstvo kulture već naredne nedjelje počeće sa realizacijom predviđenih mjera i to u vidu raspisivanja konkursa za kulturne djelatnike koji su najviše pogođeni novonastalom situacijom, zatim kroz uvećanje budžeta za konkurse namijenjene projektima iz oblasti kreativnih industrija i kinematografije, kao i kroz pokretanje platforme Online Art market.

„Vjerujemo da ćemo ovim setom hitnih mjera za sektor kulture, uz ekonomske mjere za građane i privredu koje je Vlada Crne Gore donijela u četvrtak, doprinijeti prevazilaženju novonastale situacije za dio kulturnih djelatnika u Crnoj Gori koji je najviše pogođen“, istakao je Bogdanović.

Pojasnio je da je, imajući u vidu aktuelnu situaciju zbog koje je privremeno obustavljen rad ustanova kulture i onemogućena realizacija brojnih manifestacija, Ministarstvo sprovelo analizu resornih sektora kako bi se utvrdilo stanje u kojem akteri kulturne scene djeluju u novonastalim okolnostima i analizirao stepen ugroženosti kulturnih djelatnika.

Kako je istakao, analizom je identifikovan najugroženiji sloj kulturnih djelatnika, onih na koje aktuelni zastoj u privredi, kao i zabrana javnih i drugih okupljanja, dominantno utiču.

„Riječ je o jednom broju umjetnika, stvaralaca i stručnjaka u kulturi čiji programi i projekti zbog nastalih okolnosti moraju biti otkazani ili obustavljeni, pa samim tim i njihov radni angažman. To su freelanceri, samostalni umjetnici, preduzetnici koji djeluju u oblastima stvaralaštva, kao i privredna društva čija je osnovna djelatnost prikazivanje filmova“, saopštio je Bogdanović.

Dodao je da će za potrebe podrške sektoru stvaralaštva, ali i privrednom sektoru u domenu prikazivanja filmova, Ministarstvo kulture omogućiti vanredni Konkurs za podršku programima i projektima u iznosu od 400.000 eura.

„Ovom mjerom biće obuhvaćen najveći broj kulturnih poslenika, kao što su samostalni umjetnici, glumci, muzičari, likovni umjetnici, filmski radnici i drugi kulturni djelatnici koji nemaju radni odnos i kontinuitet prihoda, već ih ostvaruju kroz honorarne angažmane. Ova mjera podrazumijeva finansiranje programa i projekata za pomenute aktere, čime će biti obezbijeđen njihov kontinuitet u radu i individualnom usavršavanju. Podrška će biti realizovana u saradnji sa CNP-om, Zetskim domom i Filmskim centrom Crne Gore, kroz javni konkurs koji će biti objavljen većnaredne nedjelje, a čiji će sadržaj, uslovi kao i tematski okvir, biti usklađeni sa potrebama za društveno-odgovornim djelovanjem koje proizilaze iz novonastale situacije“, pojasnio je Bogdanović.

Imajući u vidu aktuelne okolnosti, napomenuo je i da će Ministarstvo kulture, pored planiranih 100.000 eura za godišnji konkurs za finansiranje projekata iz oblasti kreativnih industrija, uvećati iznos fonda podrške ovoj oblasti za dodatnih 50.000 eura.

„Takođe, Ministarstvo kulture će u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore obezbijediti dodatnih 50.000 eura za povećanje ovogodišnjeg budžeta za finansiranje razvoja projekata i scenarija u kinematografiji u okviru godišnjeg konkursa. Na taj način biće omogućen veći angažman scenarista, script doktora, pisaca dijaloga i drugih aktera koji ove projekte mogu da realizuju i u novonastalim okolnostima“, kazao je Bogdanović.

Pored navedene finansijske podrške, ministar Bogdanović najavio je da će Ministarstvo kulture, u saradnji sa Udruženjem likovnih umjetnika Crne Gore, staviti u funkciju „Online Art market”, koji će likovnim i primijenjenim umjetnicima, ali i akterima iz sektora kreativnih industrija, omogućiti bolju vidljivost i jednostavan plasman svojih produkata i umjetnina, kao i online sistem naplate.

„Analizom smo utvrdili da je plasman umjetnina i generalnog kulturnog proizvoda u ovim uslovima otežan ili gotovo nemoguć, što implicira na nedostatak adekvatne prodajne platforme, koja je u svakodnevnim uslovima najčešće organizovana u okviru umjetničkih ateljea i galerija. Ako imamo u vidu da je to velikom broju samostalnih umjetnika jedini izvor prihoda, potreba za alternativnim oblicima plasmana u ovim uslovima više je nego potrebna. Platforma će biti aktivirana već sljedeće nedjelje, a u istom periodu biće formiran uređivački i administrativni tim, koji će upravljati svim njenim resursima“, kazao je Bogdanović.