• <p>“Cilj Muzeja i galerije je da što više radi na promociji muzejske djelatnosti, tako da je naš etnolog Igor Lazarević osmislio i koncipirao izložbu sačinjenu od eksponata, koji se nalaze u fundusu muzeja i galerije i par eksponata, koji su pozajmljeni od naših sugrađana.”-kazala je ona<br /> </p>
  FOTO: Siniša Luković
 • <p>“Cilj Muzeja i galerije je da što više radi na promociji muzejske djelatnosti, tako da je naš etnolog Igor Lazarević osmislio i koncipirao izložbu sačinjenu od eksponata, koji se nalaze u fundusu muzeja i galerije i par eksponata, koji su pozajmljeni od naših sugrađana.”-kazala je ona<br /> </p>
  FOTO: Siniša Luković
 • <p>“Cilj Muzeja i galerije je da što više radi na promociji muzejske djelatnosti, tako da je naš etnolog Igor Lazarević osmislio i koncipirao izložbu sačinjenu od eksponata, koji se nalaze u fundusu muzeja i galerije i par eksponata, koji su pozajmljeni od naših sugrađana.”-kazala je ona<br /> </p>
  FOTO: Siniša Luković
 • <p>“Cilj Muzeja i galerije je da što više radi na promociji muzejske djelatnosti, tako da je naš etnolog Igor Lazarević osmislio i koncipirao izložbu sačinjenu od eksponata, koji se nalaze u fundusu muzeja i galerije i par eksponata, koji su pozajmljeni od naših sugrađana.”-kazala je ona<br /> </p>
  FOTO: Siniša Luković
 • <p>“Cilj Muzeja i galerije je da što više radi na promociji muzejske djelatnosti, tako da je naš etnolog Igor Lazarević osmislio i koncipirao izložbu sačinjenu od eksponata, koji se nalaze u fundusu muzeja i galerije i par eksponata, koji su pozajmljeni od naših sugrađana.”-kazala je ona<br /> </p>
  FOTO: Siniša Luković
 • <p>“Cilj Muzeja i galerije je da što više radi na promociji muzejske djelatnosti, tako da je naš etnolog Igor Lazarević osmislio i koncipirao izložbu sačinjenu od eksponata, koji se nalaze u fundusu muzeja i galerije i par eksponata, koji su pozajmljeni od naših sugrađana.”-kazala je ona<br /> </p>
  FOTO: Siniša Luković

U Tivtu otvorena multimedijalna etnografska izložba

4648 pregleda 0 komentar(a)